MojaSlovenija.si  

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Geo-x

GEO-grafija
GEO-logija
GEO-morfologija

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

 
slovenščina slovensko

A

   
  abrazija abrasion
  abrazijska polica abrasion terrace (abrasion platform)
  alpinum alpinum
  Andora Andorra
  antični Rim Ancient Rome
  arête arête (Grat)
  Argentina Argentina
  Avstrija Austria

B

   
  Balkan Balkans
  Bosna in Hercegovina Bosnia and Herzegovina
  Brazilija Brasil
  bazilika basilica
  bibavica (plimovanje, plima, oseka) tide
  blokmer blockfiled (blockmeer, felsenmeer)
  botanični vrt botanical garden
  brezstropa jama denuded cave (roofless cave)

Č

   
  čistilna naprava waste water treatment plant / sewage treatment
  Češka Czechia
  Črna gora Montenegro

D

   
  demonstracija protest
  dike (zajezitveni nasip) dike, dyke, levee
  draslja (erozijski lonec, kotlica) draslja (river or coastal pot hole)

E

   
  Egipt Egypt
  eolsko delovanje Aeolian processes
  epigenetska dolina Epigenetic Valley
  epigenija epigenetic process
  erozija erosion
  erozija - rečna erosion - river
  estavela estavela

F

   
  fosilna morska obala fossil sea coast
  fosilna soteska fossil gorge
  Francija France

G

   
  geopark geopark
  gozdna meja tree line
  Greenpeace Greenpeace

H

   
  halo halo
  Hrvaška Croatia

I

   
  Irska Ireland (Eire)
  Italija Italy

J

   
  Jezero lake

K

   
  kal (lokev, lokva, puč) pond (karst pond)
  kaldera caldera
  kamniti krog (kamena doba) stone circle (stone age)
  kamnolom quarry (stone pit)
  Kanada Canada
  kanjon canyon
  klif cliff
  korito evorsion channel
  Korzika Corsica
  kraška jama karst cave (solutional cave)
  kraška dolina 'karst valley'
  kraški izvir karst spring
  kraško polje polje
  krioplanacijska terasa cryoplanation terrace

L

   
  laguna lagoon
  ledenik glacier
  lehnjak tufa

M

   
  Madžarska Hungary
  melišče / talus scree / talus
  megalit megalith

N

   
  Nemčija Germany
  Nizozemska Netherlands

O

   
  okra ochre cliffs

P

   
  piedmontsko gorsko polje piedmont polje
  plima tide
  plimska erozija tidal erosion
  polder polder
  povratne brzice reversing rapids reversal falls
  pragozd Old-growth forest
  prebojna dolina break-through valley
  predorna dolina through-gorge / through-valley
  protest protest
  polslano močvirje brackish water marsh
  prva svetovna vojna First World War (WWI.)
  presihajoče jezero intermittent lake

R

   
  Register žive kulturne dediščine Registry of Intangible Heritage.
  reka (slovenski vodotoki) river (rivers and streams of Slovenia)

S

   
  San Marino San Marino
  sekundarni pragozd secondary Old-growth forest
  socialna geografija - ljudje/poklic social geography - people/occupation
  spodmol rock shelter
  slap waterfall
  slepa dolina blind valley
  Slovenija Slovenia

Š

   
  škrapljišče limestone pavement
  šota, rezanje šote peat, tarf, tarf cutting

T

   
  tafon tafone, tafoni
  talni izvir resurgence spring
  tromeja tripoint

U

   
  Unescova svetovna dediščina UNESCO World Heritage Site

V

   
  Vatikan Vatican
  vegetacijska inverzija vegetation inversion
  vintgar vintgar (narrow steep slopes type gorge)
  visoko barje bog (high peat swampland)
  vokliški izvir vaucluse spring
  vulkan vulcano

Y

   
  yardang yardang

Z

   
  zijalka zijalka: "openmouthed" cave

Ž

   
  žlebiči karren (narrow karst channels with the gradient orientation)
MojaSlovenija.si (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2021