MojaSlovenija.si

GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Čistilna naprava

wastewater treatment plant

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Čistilna naprava je infrastruktura za čiščenje odplak, katere očiščene vračamo nazaj v okolje. Gre za fizikalne, kemijske in biološke postopke, kjer skozi procese očistimo vodo do te mere, da ni več škodljiva za okolje.

slovensko A wastewater treatment plant (WWTP) or wastewater treatment works is an industrial structure designed to remove biological or chemical waste products from water, thereby permitting the treated water to be used for other purposes.

_ Triglavski ledenik
_ Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik Slovenija
_ Wastewater plant Domžale-Kamnik Slovenia

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

_ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022