MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

rečna erozija/ river erosion

GEO-x
gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Rečna erozija.

glej: erozija, korito, epigenija, epigenetska dolina

slovensko River erosion.

see: erosion, evorsion channel, epigenetic process, epigenetic valley

Dragonja
Dragonja , Istra, Sovenija, Vzhodna obala Jadranskega morja
Dragonja River , Istria, Slovenia, North Adriatic east coast
Kamniška bistrica
Erozija Kamniške bistrice pri Homcu , Osrednja Slovenija, Slovenija
Erosion of Kamniška bistrica at Homec , Central Slovenia, Slovenia
Soča
Mala korita Soče , Posočje, Slovenija
Evorsion channel of Soča river , Soča River, Slovenia
Drizelpoh

Drizelpoh , Baška grapa, Slovenija

Drizelpoh , Baška grapa, Slovenia

Predoselj

Predoselj , Kamniška bistrica, Slovenija

Predoselj , Kamniška bistrica River, Slovenia

reka Sava

Reka Sava pri Šentjakobu, Slovenija

Sava River at Šentjakob, Slovenia

Tolminka
Tolminka , Posočje, Slovenija
Tolminka River , Posočje, Slovenia

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022