MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

kraški izvir / karst spring

GEO-x
gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Kraški izvir je stik med kraškim in fluvialnim območjem, kjer podzemeljska voda prihaja na površino. Kraški izvir je lahko nastanek novega vodotoka ali pa gre za prehod površinskega vodotoka iz fluvialnega območja pod kraškim območjem na novo fluvialno območje.

glej: vokliški izvir

slovensko Karst spring is a contact area between the fluvial and karst area where the subterranean water comes on the surface. The carst spring can be the creation of the new waterflow or it is just a transition of the waterflow from the fluvial area below the karst area to the new fluvial area.

see: vaucluse spring

Bistra
Bistra , izviri Ljubljanice, Slovenija
Bistra , Ljubljanica River springs, Slovenia
Boka
Boka , potok Boka, Posočje, Slovenija
Boka , Boka stream, Slovenia
Divje jezero
Divje jezero , Jezernica, Idrija, Slovenija
Divje jezero , Jezernica River, Idrija, Slovenia
Hubelj
Hubelj , Slovenija
Hubelj , Slovenia
Kamniška Bistrica
Kamniška Bistrica , Slovenija
Kamniška Bistrica , Slovenia
Izvir Krupe
Izvir Krupe , Slovenija
Krupa River , Slovenia
Močilnik
Močilnik , izviri Ljubljanice, Slovenija
Močilnik , Ljubljanica River springs, Slovenia
Ponikve
Izvir Krke , Slovenija
Krka River spring , Slovenia
Poltarica
Izvir Poltarice , Slovenija
Spring of Poltarica brook , Slovenia
Retovje
Retovje , izviri Ljubljanice, Slovenija
Retovje , Ljubljanica River springs, Slovenia
Savice
Slap Savice , izvir Savice, Slovenija
Savica Waterfall , spring of Savica brook, Slovenia
Izvir Soče
Izvir Soče , Slovenija
Soča River spirng , Slovenia
Izviri Vipave
Izviri Vipave , Vipavska dolina, Slovenija
Vipava River springs , Vipava valley, Slovenia

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022