MojaSlovenija.si

GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

alpinum

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

_
gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Alpinum je botanični vrt, specializiran za zbiranje in gojenje rastlinskih vrst, ki rastejo naravno na visokih nadmorskih višinah.

glej: _ botanični vrt

slovensko Alpinum is botanical garden specializing in the collection and cultivation of plant species that grow naturally at high altitudes.

see: _ botanical garden

_ Alpinum Juliana

Triglavski narodni park

Triglav national park / Slovenia

 

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

_ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022