MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

zijalka / open-mouth cave

GEO-x
gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Zijalka je tip, spodmolu podobnega vhoda v vodoravno jamo.

slovensko Zijalka: open-mouth cave is a type, to rock shelter similar entrance to horizontal cave.

Potočka zijalka
Potočka zijalka , Slovenija
Potočka zijalka , Slovenia
Verdon
Medvedja jama , Slovenija
Bear's Cave, Slovenia

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022