MojaSlovenija.si

GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

zijalka / open-mouth cave

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Zijalka je tip, _ spodmolu podobnega vhoda v vodoravno jamo.

slovensko Zijalka: open-mouth cave is a type, to _ rock shelter similar entrance to horizontal cave.

_ Potočka zijalka
_ Potočka zijalka Slovenija
_ Potočka zijalka Slovenia
_ Verdon
_ Medvedja jama Slovenija
_ Bear's Cave Slovenia

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

_ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022