MojaSlovenija.si

GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

škrapljišče / limestone pavement

_ Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Škraplja je običajno površinski kraški pojav, čeprav se lahko razvije tudi v jamskih prostorih z agresivno prenikajočo vodo in predstavlja prazen prostor, ki nastaja v razpokah na skalnem površju, ko agresivna deževnica raztaplja apnenec in po liniji najmanjšega odpora pretaka po vertikali  v podzemlje. V Lopučniški dolini je opazno delovanje tektonike s pretrto cono ob prelomu kar je omogočilo pojav izrazitih škrapelj. Škraplje so lahko velikosti do nekaj metrov.

glej: _ žlebiči

slovensko Limestone pavement is a surface that was made up of clints and grikes (also grykes). Clints are the blocks of limestone that are the base of the paving. The density, the shape and the size of clints is dependant upon the frequency and pattern of grikes. Grikes are empty spaces - the fissures that isolate the individual clints. Grikes can be with the size up to few meters.

see: _ karren

_ Škrapljišče
_ Lopučniška dolina Triglavski narodni park, Sovenija
_ Lopučniška dolina Triglav National Park, Slovenia
Borova glava
Borova glava Orjen, Črna gora
Borova glava Orjen, Montenegro
_ Opperdette
_ Canyon d'Oppedette Le Colorado Provençal de RustrelProvansa, Francija
_ Canyon d'Oppedette Le Colorado Provençal de RustrelProvence, France

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

_ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022