MojaSlovenija.si

GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

piedmontsko gorsko polje

piedmont polje

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Piedmontsko gorsko polje ima značilnosti kraškega robnega polja. Strm hudournik nanaša aluvialni nanos v gorsko kotanjo z izravnavo v ravno dno. Nasipavanje materiala in dotok vode je periodičen. Na dnu polja so ponori s prepustnostjo vode glede na prepustnost nanešenega materiala. Ko je dotok vode hitrejši od prepuščanja vode skozi dno, nastane vodna akumulacija.

glej: _ kraško polje

slovensko

Piedmont polje is a polje which is positioned in a vadose zone and with the characteristic of polje with the inflow of the mountain torrent which filled polje with outwash deposits from the steep mountain slope. The bottom of polje is levelled with the deposits which are with the impermeable layer but ponors. When the inflow of the water is faster than the outflow through the ponors then the water accumulation appears for some hours or even days.

see: _ polje

_ Korošica Kamniško-Savinjske Alpe, Slovenija
_ Korošica Kamnik-Savinja Alps, Slovenia

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

_ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022