MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

kraška dolina / 'karst valley'

GEO-x
gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina "Kraška dolina" je nestrokoven izraz za poseben tip, na kraškem območju nastale kotanje, ki je nastala tako, da sta se združili zatrepna in slepa dolina. To pomeni, da ima ta rečna dolina na eni strani izvire in na drugi odtočni strani ponore - dolina s kraškim dotokom in kraškim odtokom.

slovensko "Karst valley" is inexpert term for a specific doline which is the creation of this karst valley is the result of a junction of two types of valleys: 'the pocket valley' where the river has its source and the 'blind valley' where the river flows underground.

Rakov Škocjan

Rakov Škocjan, Slovenija

Rakov Škocjan, Slovenia

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022