MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

abrazijska polica/ abrasion terrace

GEO-x
gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Abrazijska polica je obalna izravnava z naklonom do 4°. Ob oseki je abrazijska polica običajno suha. Nastane z odmikanjem klifa od obalne črte.

glej: plimska erozija

slovensko Abrasion terrace (abrasion platform) is coastal leveling up to 4 °. At low tide the abrasion shelf is usually dry. It is formed by moving the cliff off the coastline.

see: tidal erosion

Debeli rtič
Debeli rtič , Istra, Sovenija, Vzhodna obala Jadranskega morja
Debeli rtič , Istria, Slovenia, North Adriatic east coast
Fecamp
Abrazijska obala od Fecampa do Etretata , Severna Normandija, Rokavski preliv, Slovenija
Abrasion coastline from fecamp to Etretat, North Normandy , La Manche, France

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022