MojaSlovenija.si GEO-X

_ O PROJEKTU | _ ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

abrazija

abrazijska polica/ abrasion terrace

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščinaAbrazija je erozijski proces z učinkom rušenja in spodkopavanja jezerske ali morske obale zaradi učinkov valovanja vode.

Abrazijska polica je obalna izravnava z naklonom do 4°. Ob oseki je abrazijska polica običajno suha. Nastane z odmikanjem _ klifa od obalne črte.

glej: plimska erozija

slovensko Abrasion is an erosional process with the effect of collapsing and undermining a lake or sea shore due to the effects of water waves.

Abrasion terrace (abrasion platform) is coastal leveling up to 4 °. At low tide the abrasion shelf is usually dry. It is formed by moving the cliff off the coastline.

see: tidal erosion

Debeli rtič
Debeli rtič Istra, Sovenija, Vzhodna obala Jadranskega morja
Debeli rtič Istria, Slovenia, North Adriatic east coast
_ Fecamp
Abrazijska obala od Fecampa do Etretata Severna Normandija, Rokavski preliv, Slovenija
Abrasion coastline from fecamp to Etretat, North Normandy La Manche, France
Burren, Irska
The Burren, Ireland
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024