MojaSlovenija.si

GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

halo/ halo

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Halo je optični pojav, ki se pojavi okoli Sonca ali Lune. Optični halo, tudi imenovan glorija, pogosto nastane zaradi ledenih kristalčkov v zelo hladnih oblakih cirusih, ki se nahajajo visoko v zgornji troposferi (nadmorska višina ~ 10 km).

slovensko A halo is an optical phenomenon that appears around the Sun or Moon. Optical halo, known also as gloria, is mostly caused by ice crystals in cold cirrus clouds located high in the upper troposphere (elevation ~ 10 km).

Sončev halo
22° sončni halo nad Ljubljano Slovenija
Sun (22°) halo above Ljubljana Slovenia
Ad Pirum
22° sončni halo nad Hrušico Slovenija
Sun (22°) halo above Hrušica Slovenia
Plečnikove Žale
22° sončni halo - Plečnikove Žale LjubljanaSlovenija
Sun (22°) halo- Garden of All Saints, Ljubljana Slovenia

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

_ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022