MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

klif / cliff

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

 

slovenščina Klif je strma obalna stena nastala zaradi erozijskega delovanja valov. Valovi spodjedajo steno, ki se odmika od morja. Na erodirani podlagi nastaja abrazijska polica . Hitrost odmikanja klifa je odvisna od moči valov in kamnine v steni.

glej: abrazijska terasa

slovensko A cliff is a steep coastal wall formed by the erosive action of waves. The waves are eating away at the wall that moves away from the sea. An abrasion shelf is formed on the eroded base. The speed at which the cliff moves away depends on the strength of the waves and the rock in the wall.

Debeli rtič
Debeli rtič Istra, Sovenija, Vzhodna obala Jadranskega morja
Debeli rtič Istria, Slovenia, North Adriatic east coast
_ Fecamp
Abrazijska obala od Fecampa do Etretata Severna Normandija, Rokavski preliv, Slovenija
Abrasion coastline from fecamp to Etretat, North Normandy La Manche, France
_ Honeywell rocks
Plimska erozija Hopewell Rocks, Bay of Fundy, New Brunswick, Kanada
Tidal erosion Hopewell Rocks, Bay of Fundy, New Brunswick, Kanada

 

   
Cliffs Of Moher, Ireland
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024