MojaSlovenija.si

GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

klif / cliff

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Klif je strma obalna stena nastala zaradi erozijskega delovanja valov. Valovi spodjedajo steno, ki se odmika od morja. Na erodirani podlagi nastaja _ abrazijska polica . Hitrost odmikanja klifa je odvisna od moči valov in kamnine v steni.

glej: _ abrazijska terasa

slovensko Cliff

Debeli rtič
Debeli rtič Istra, Sovenija, Vzhodna obala Jadranskega morja
Debeli rtič Istria, Slovenia, North Adriatic east coast
_ Fecamp
_ Abrazijska obala od Fecampa do Etretata Severna Normandija, Rokavski preliv, Slovenija
_ Abrasion coastline from fecamp to Etretat, North Normandy La Manche, France
_ Honeywell rocks
Plimska _ erozija Hopewell Rocks, Bay of Fundy, New Brunswick, Kanada
Tidal _ erosion Hopewell Rocks, Bay of Fundy, New Brunswick, Kanada

 

   

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

_ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022