MojaSlovenija.si

GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

zajezitveni nasip (dike) / dike, dyke, levee

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Dike oz. zajezitveni nasip je masiven naraven ali umeten nasip, ki zadržuje ali regulira vodno (morsko) gladino.

slovensko Dike (dyke, levee) is a a massive a natural or artificial wall used to hold back and regulate (sea) water levels.

_ Škrapljišče
_ Afsluitdijk Nizozemska
_ Afsluitdijk Netherland
_ Veersemeer
_ Versee Meer Nizozemska
_ Versee Meer _ Netherland

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

_ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022