MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

slepa dolina / blind valley

GEO-x
gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Slepa dolina je oblika ponornega kontaktnega krasa, ki označuje prehod vodotoka, ki teče po nepropustni podlagi po dolini ali erozijskem jarku na fluvialnem reliefu in ponikne na prepustni, karbonatni podlagi pod strmim pobočjem in nadaljuje tok pod kraškim površjem.

slovensko Blind valley is a form of the sinking contact karsts. The blind valley is a valley or the erosion ditch where the surface water flow on the imperable surface, pass to the permeable surface of the limestone and sinks below the limestone rock wall or a steep slope.

reka Reka
Slepa dolina reke Reke , Regijski park Škocjanske jame, Slovenija
Blind valley of Reka River , Regional park Škocjanske jame, Slovenia
Dobeno
"Mikro" slepa dolina na Dobenem , Slovenija
"Micro" blind valley at Dobeno, Slovenia
Rakov Škocjan

Rakov Škocjan - ponor Raka v Tkalco jamo.

Rakov Škocjan - the sink of Rak River into cave Tkalca jama.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022