MojaSlovenija.si

GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

korito/ evorsion channel

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Korito.

glej: _ rečna erozija

slovensko Evorsion channel.

see: _ river evorsion

_ Soča
_ Mala korita Soče Posočje, Slovenija
_ Evorsion channel of Soča river Soča River, Slovenia
_ Drizelpoh
_ Drizelpoh Baška grapa, Slovenija
_ Drizelpoh Baška grapa, Slovenia
_ Predoselj
_ Predoselj Kamniška Bistrica, Slovenija
_ Predoselj Kamniška Bistrica River, Slovenia
_ Tolminka
_ Tolminka Posočje, Slovenija
_ Tolminka River Posočje, Slovenia

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

_ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022