MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

lehnjak / tufa

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina Lehnjak je močno porozna, lahka, luknjičava in biokemična sedimentna kamnina, ki nastane, ko voda, ki je nasičena z kalcijevim karbonatom teče ali kot slap prši preko organskih ostalin alicelo rastočih rastlin (mah, liste, veje) in se na njih izloča.
Nastanek lehnjaka pogojujejo fizikalno kemijski in /ali biološki vzroki. Vzroka anorganskega izločanja karbonata sta sprememba temperature in znižanje parcialnega tlaka CO2 v vodi (uhajanje CO2). Podzemna voda, ki vsebuje ogljikov dioksid se na svoji poti obogati z raztopljenim apnencem (CaCO3) in v kraških izvirih, pri katerih pride voda v stik z atmosfero se CO2 sprosti. Biološki vzrok za nastanek je presnova vodnih rastlin, ki porabljajo CO2 za fotosintezo, kar zmanjša njegov parcialni tlak in povzroča njegovo izločanje.

slovensko Tufa is a variety of limestone, formed by the precipitation of carbonate minerals from waterflow or water spray. Tufa is formed from waterflow, saturated with calcite. On emergence, waters degas CO2 due to the lower atmospheric pCO2 (partial pressure), resulting in an increase in pH. Since carbonate solubility decreases with increased pH,precipitation is induced. Saturation of the water may be enhanced by factors leading to a reduction in pCO2, for example increased air-water interactions at waterfalls may be important,as may photosynthesis.

_ Lehnjak
Kamnolom lehnjaka Jezersko Slovenija
Tufa Quarry in Jezersko Slovenia
_ Lehnjak
Koški slapovi Višnja Gora, Slovenija
Waterfalls of Košca Visšnja gora, Slovenija
_ Krka
Slapovi Krke Krka, Hrvaška
Krka waterfalls Krka River, Croatia
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024