MojaSlovenija.si

GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

lehnjak / tufa

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Lehnjak je močno porozna, lahka, luknjičava in biokemična sedimentna kamnina, ki nastane, ko voda, ki je nasičena z kalcijevim karbonatom teče ali kot slap prši preko organskih ostalin alicelo rastočih rastlin (mah, liste, veje) in se na njih izloča.
Nastanek lehnjaka pogojujejo fizikalno kemijski in /ali biološki vzroki. Vzroka anorganskega izločanja karbonata sta sprememba temperature in znižanje parcialnega tlaka CO2 v vodi (uhajanje CO2). Podzemna voda, ki vsebuje ogljikov dioksid se na svoji poti obogati z raztopljenim apnencem (CaCO3) in v kraških izvirih, pri katerih pride voda v stik z atmosfero se CO2 sprosti. Biološki vzrok za nastanek je presnova vodnih rastlin, ki porabljajo CO2 za fotosintezo, kar zmanjša njegov parcialni tlak in povzroča njegovo izločanje.

slovensko Tufa is a variety of limestone, formed by the precipitation of carbonate minerals from waterflow or water spray. Tufa is formed from waterflow, saturated with calcite. On emergence, waters degas CO2 due to the lower atmospheric pCO2 (partial pressure), resulting in an increase in pH. Since carbonate solubility decreases with increased pH,precipitation is induced. Saturation of the water may be enhanced by factors leading to a reduction in pCO2, for example increased air-water interactions at waterfalls may be important,as may photosynthesis.

_ Lehnjak
_ Kamnolom lehnjaka Jezersko Slovenija
_ Tufa Quarry in Jezersko Slovenia
_ Lehnjak
_ Koški slapovi Višnja Gora, Slovenija
_ Waterfalls of Košca Visšnja gora, Slovenija
_ Krka
_ Slapovi Krke Krka, Hrvaška
_ Krka waterfalls Krka River, Croatia
_ Dvor
_ Lehnjakovi pragovi pri Dvoru Reka Krka, Slovenija
_ Tufa cascades at Dvor Krka River, Sloveniia
_ Podgozd
_ Lehnjakovi pragovi pri Podgozd _ u Reka Krka, Slovenija
_ Tufa cascades at Podgozd Krka River, Sloveniia
_ Lehnjak
_ Lehnjakovi pragovi pri Praprečah Reka Krka, Slovenija
_ Tufa cascades at Prapreče Krka River, Sloveniia
_
_ Lehnjak
_ Lehnjakovi pragovi pri Žuzemberku Reka Krka, Slovenija
_ Tufa cascades at Žužemberk Krka River, Sloveniia

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

_ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022