MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Antični Rim / Ancient Rome

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina Antični Rim (Stari Rim) je bil Italska civilizacija, ki se je razvila na Apeninskem polotoku v obdobju 8. stoletja pr. n. št. Središče širjenja antičnega Rima je bilo na območju današnjega Rima. Antični Rim se je v času svoje največje moči med prvim in drugim stoletjem našega štetja razširil v največji imperij antičnega sveta z oceno populacije 50-90 milijonov na območju 6,5 milijonov kvadratnih kilometrov - to je 325-kratnik površine današnje Slovenije.

V svojem tisočdvestoletnem obstoju se je rimska civilizacija razvila iz monarhije v klasično obliko republike in naposled v avtokratski imperij. Preko osvajanj in asimilacije ljudstev je rimska civilizacija obvladovala območja Južne in Zahodne Evrope, dele Severne in Vzhodne Evrope, Male Azije in Severne Afrike.

 

slovensko Ancient Rome. Ancient Rome was an Italic civilization that began on the Appenine Peninsula as early as the 8th century BC. Located along the Mediterranean Sea and centered on the city of Rome, it expanded to become one of the largest empires in the ancient world with an estimated 50 to 90 million inhabitants and covering 6.5 million square kilometers during its height between the first and second centuries AD.

In its approximately 12 centuries of existence, Roman civilization shifted from a monarchy to a classical republic to an increasingly autocratic empire. Through conquest and assimilation, it came to dominate Southern Europe, Western Europe, Asia Minor, North Africa, parts of Northern Europe, and parts of Eastern Europe. Rome was preponderant throughout the Mediterranean region and was one of the most powerful entities of the ancient world. It is often grouped into "classical Antiquity" together with ancient Greece, and their similar cultures and societies are known as the Greco-Roman world.

Oglej : Italija

Aquileia : Italy

Kolosej

The Colosseum

Arheološki park Kolosej / Rim/Roma - Italy

Rimski forum

Roman Forum

Arheološki park Kolosej / Rim/Roma- Italy

Palatinski grič

Palatine Hill

Arheološki park Kolosej / Rim/Roma - Italy

Palatinski muzej

Palatine Museum

Arheološki park Kolosej / Rim/Roma- Italy

Ad Pirum

Hrušica

Claustra Alpium Iuliarum je poznorimski zaporni sistem, ki je med 3. in 5. stoletjem varoval prehode proti Rimu.

Claustra Alpium Iuliarum is a late Roman prison system that protected the transitions towards Rome between the 3rd and 5th centuries.

Emona

Slovenija / Ljubljana

Lanišče

Logatec

Claustra Alpium Iuliarum je poznorimski zaporni sistem, ki je med 3. in 5. stoletjem varoval prehode proti Rimu.

Claustra Alpium Iuliarum is a late Roman prison system that protected the transitions towards Rome between the 3rd and 5th centuries.

Petoviona

(Občasna razstava v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož-2021)

(Temporary Museum exhibition Petoviona in Regional museum Ptuj - 2021)

Petoviona

Rimska opekarska peč v Ptuju predstavljena na prvotni lokaciji

Roman Brick Kiln reconstructed on its original location

Pont du Gard

akvadukt

Provansa / Francija - France

Pulj / Pula

Rimski amfiteater / The Roman Amphiteatre

Istra / Hrvaška - Croatia

Split / Spalato

Dioklecijanova palača / Palace of Diocletian

Hrvaška / Croatia

Nekropola

Necropolis

Šempeter v Savinjski dolini / Slovenija

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024