MojaSlovenija.si

GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Antični Rim / Ancient Rome

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina Antični Rim (Stari Rim) je bil Italska civilizacija, ki se je razvila na Apeninskem polotoku v obdobju 8. stoletja pr. n. št. Središče širjenja antičnega Rima je bilo na območju današnjega Rima. Antični Rim se je v času svoje največje moči med prvim in drugim stoletjem našega štetja razširil v največji imperij antičnega sveta z oceno populacije 50-90 milijonov na območju 6,5 milijonov kvadratnih kilometrov - to je 325-kratnik površine današnje Slovenije.

V svojem tisočdvestoletnem obstoju se je rimska civilizacija razvila iz monarhije v klasično obliko republike in naposled v avtokratski imperij. Preko osvajanj in asimilacije ljudstev je rimska civilizacija obvladovala območja Južne in Zahodne Evrope, dele Severne in Vzhodne Evrope, Male Azije in Severne Afrike.

več: Antični Rim

slovensko Ancient Rome. Ancient Rome was an Italic civilization that began on the Appenine Peninsula as early as the 8th century BC. Located along the Mediterranean Sea and centered on the city of Rome, it expanded to become one of the largest empires in the ancient world with an estimated 50 to 90 million inhabitants and covering 6.5 million square kilometers during its height between the first and second centuries AD.

In its approximately 12 centuries of existence, Roman civilization shifted from a monarchy to a classical republic to an increasingly autocratic empire. Through conquest and assimilation, it came to dominate Southern Europe, Western Europe, Asia Minor, North Africa, parts of Northern Europe, and parts of Eastern Europe. Rome was preponderant throughout the Mediterranean region and was one of the most powerful entities of the ancient world. It is often grouped into "classical Antiquity" together with ancient Greece, and their similar cultures and societies are known as the Greco-Roman world.

see more: Ancient Rome

_ Arheološki park Kolosej

Arheološki park Kolosej v Rimu (Italija): _ Palatinski grič _ Kolosej _ Palatinski Muzej _ Rimski Forum

Arheological Park Colloseum in Rome (Italy): _ Palatine hill _ The Colosseum _ Palatine Museum _ Roman Forum

_ Emona
_ Emona Slovenija
_ Emona _ Slovenia
Ave Emona
_ Ave Emona Slovenija
Ave Emona _ _ Slovenia
_ Ad Pirum
_ Hrušica - Ad Pirum Slovenija
_ Hrušica - Ad Pirum Slovenia
_ Lanišče
_ Lanišče Slovenija
_ Lanišče Slovenia
_ Aquileia
_ Oglej Italija
_ Aquileia Italy
_ Pont du Gard
_ Pont Du Gard Francija
_ Pont Du Gard France
Nekropola
Nekropola pri Šempetru v Savinjski dolini Slovenija
Necropolis at Šepeter in Savinja valley Slovenia
_ Split
_ Split Hrvaška
_ Split Croatia
_ Pula / Pulj

_ Pulj (Hrvaška)

_ Pula (Croatia)

_ Vindbona

_ Petoviona (Pokrajinski muzej Ptuj Ormož)

(Museum exhibition Petoviona in Regional museum Ptuj)

 

 

 

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

_ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2023