MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

vintgar / canyon

GEO-x
gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Vintgar je ozka rečna dolina z navpičnimi stenami, nastala z močno globinsko erozijo, kjer so bili pobočni erozijski procesi v primerjavi z globinsko erozijo zanemarljivo majhni.

slovensko Vintgar is a slovene name for a narrow river gorge with vertical slopes, made by a strong deepening erosion, where the slope erosion processes were negligible comparing to the deepening erosion.

Blejski vintgar
Blejski vintgar , Slovenija
Blejski vintgar , Slovenia
Verdon
Vintgar potoka Martuljek , Slovenija
Vintgar of Martuljek brook, Slovenia

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022