MojaSlovenija.si

GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

erozija / erosion

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Erozija.

glej: _ rečna erozija _ plimska erozija

slovensko Erosion

see: _ river erosion _ tidal erosion

_ erosion
_ Erozija peska-okre Le Colorado Provençal de RustrelProvansa, Francija
_ Erosion of sam-ochre Le Colorado Provençal de RustrelProvence, France
_ Roussillion
_ Erozija peska-okre RoussillionProvansa, Francija
_ Erosion of the sand-ochre RoussillionProvence, France
_ Honeywell rocks
Plimska _ erozija Hopewell Rocks, Bay of Fundy, New Brunswick, Kanada
Tidal _ erosion Hopewell Rocks, Bay of Fundy, New Brunswick, Kanada

 

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

_ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022