MojaSlovenija.si

GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

vokliški izvir / vaucluse spring

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovenščina Vokliški izvir je vrsta kraškega izvira, poimenovanega po izviru _ Fontaine-de-Vaucluse v pokrajini Vaucluse v Provansi na jugu Francije, 25 km vzhodno od Avignona. Za kraške izvire tega tipa je značilno, da voda iz velikih globin pod pritiskom po strmih kanalih priteka na površje.

glej: _ kraški izvir

slovensko Vaucluse spring is a type of the karst spring, named by _ Fontaine-de-Vaucluse in region Vaucluse of Povence in south France, 25 km east from Avignon. The feature of karst spring of that type is that the water outflow to surface with the high pressure from a deep and steep subterranean channel.

see: _ karst spring

_ Divje jezero
_ Divje jezero Idrija, Slovenija
_ Divje jezero Idrija, Slovenia
_ Fonatine de Vaucaluse
_ Fontaine de Vaucluse Provansa, Francija
_ Fontaine de Vaucluse Provence, France

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

_ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022