MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Slovenija

churches - sacral heritage

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
reportaže :: journalism novosti :: news svetovna dediščina :: world heritage gigapiksel :: gigapixel

Slovenia

The Parish church of St. Michael in Mengeš

Podružnična cerkev Marije Roženvenske Podružnična cerkev Marije Roženvenske v Bitnjah Bitnje (Bohinjska Bistrica)
Cerkvica Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku (gotika)
Church on the Isle of Bled (gothic)
Bled
Bazilika sv. Vida. (Cerkev je bila imenovana za baziliko leta 1988).
Basilica of St. Vid
Brezje
Brestanica

Bazilika Luške Matere Božje. (Cerkev je bila imenovana za baziliko leta 1928).

Basilica of Our Lady of Lourdes in Brestanica

Brestanica
Župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda (Jožef Plečnik)
The parish church in Bogojina (arhitect Jožef Plečnik)
Bogojina
Brinjeva gora Cerkve na Brinjevi gori (Sv. Neža, Cerkev Matere božje in Sv. Martin) Brinjeva gora
Župnijska cerkev sv. Ane
The parish church of St. Anne
Cerkno
Crngrob Cerkev Marijinega oznanenja
Church of the Annuciation
Crngrob
Crna vas

Cerkev sv. Mihaela na Barju. St. Michael on Marsh.

Črna vas
Dobrovnik

Cerkev sv. Jakoba

Dobrovnik
Gornji Grad Katedrala sv. Mohorja in Fortunata
Episcopal church of St. Hermagor and St. Fortunat
Gornji Grad
Gospa Sveta

Gospa Sveta (Maria Saal). Cerkev Marijinega vnebovzetja.

Maria Saal (Gospa Sveta). Marienkiche.
Gospa Sveta (R. Avstrija)
Sv Helena Podružnična Cerkev sv. Helene na Gradišču pri Divači (The branch Church of St. Helen in Gradišče) Gradišče
Grad Cerkev Marijinega vnebovzetja Grad
Groblje Groblje ležijo pri Rodici v bližini Domžal. Znamenitost kraja je cerkev, posvečena zavetnikoma Oglejske patriarhije, sv. Mohorju in Fortunatu. Rodica/ Domžale
Sv Urh Sv. Urh nad Podolico (tabor) Horjul
Romanska cerkvica Svete trojice iz začetka 12. stoletja
Romanic church of the Holy Trinity from the 12th century
Hrastovlje
Spominska cerkvica sv. Duha na Javorci. (secesija)
The memorial church of the Holy Spirit. (secession)
Javorca (TNP)
Sv. Jakob
St. Jakob
Kamnik
Sv. Primož Kamnik
Župnijska cerkev sv. Jerneja v Kočevju
The parish church in Kočevje
Kočevje
Poznogotska cerkev s prezbiterijem s konca 14. stoletja.
The late gothic church from the end of the 14th century.
Kranj
Sv. Andrej Cerkev sv. Andreja na Krašcah blizu Moravč. Krašce (Moravče)
Sv. Lenart Cerkev sv. Lenarta na Krtini. Krtina (Dob pri Domžalah)
Cerkev sv. Trojice - Uršulinska cerkev
Church of the Holly Trinity
Ljubljana
Vrt vseh svetih - Plečnikove Žale (arhitekt Jože Plečnik [1872-1957] )
The Garden of All Saints
Ljubljana
Ljubljanske cerkve
Churches of Ljubljana
Ljubljana
Kostanjevica; samostan in grobnica Burbonov
The monastery and the tomb of Burbons
Nova Gorica
Nova Štifta - baročna cerkev iz 17. stoletja
Baroque church from the 17th century
Nova Štifta (Sodražica)
Okonina Kapiteljska cerkev sv. Nikolaja
Chapter-church St. Nicholas.
Novo mesto
Okonina Okonina - barokizirana gotska cerkev
Gothich chrch with the new baroque stile
Okonina
Samostan in župnijska cerkev v Olimju.
The monastery and the parish church in Olimje
Olimje
Cerkev Device Marije na Pesku.
The church of the Virgin Maria on 'Pesek'.
Olimje
Cerkve v dolini Kolpe
Churches in Kolpa Valley
Osilnica
Bazilika v Petrovčah

Cerkev Petrovške matere božje - Bazilika v Petrovčah je cerkev z najstarejšim renesančnim lesenim oltarjem na Slovenskem. (Cerkev je bila imenovana za baziliko leta 1984)

Basilica in Petrovče is a church with the oldest wooden renaissance altar in Slovenia.

Petrovče
Župnijska cerkev sv. Jurija
Parish church of St. George
Piran
Cerkev sv. Lovrenca.
Church of St. Lawrence.
Podčetrtek
Cerkev Marijinega rojstva. Poznogotska cerkev z barokizirano ladjo.
The church of St. Mary's Birth. Late gothic church with a baroque nave.
Police
Ptujska Gora Bazilika Marije zavetnice s plaščem na Ptujski Gori. (Cerkev je bila imenovana za baziliko leta 2009) Ptujska Gora
Svete gore Svete gore nad Sotlo Svete gore
Sv. Peter

Cerkev sv. Petra v Šempetru v Savinjski dolini. Notrajnost cerkve je bogato poslikana, za kar je v veliki večini zaslužen Jakob Brollo, ki je leta 1893 poslikal staro ladjo, kapele in podaljšek.
Church of St. Peter in Šempeter in Savinjska dolina.The interiors of the church are covered by many frescoes, mostly made by Jacob Brollo in 1893.

Šempeter v Savinjski dolini
Šentrupert Župnijska cerkev svetega Ruperta (gotika, 15. stoletje), je med najlepšimi gotskimi cerkvami v Sloveniji. Šentrupert (Dolenjska)
Sv. Jakob v Škofji Loki Župnijska cerkev sv. Jakoba (gotika) :: Parish church of St. Jakob Škofja Loka
Cerkev Marijinegavnebozetja

Cerkev Marijinega obiskanja.
Church of the Visitation of Mary

Špitalič pri Slovenskih Konjicah
Romanska kapela (XIII. stoletje) sv. Nikolaja (rotunda)
Romanic chapel (rotunda) of St. Nicolas (from XIII century)
Selo (Prekmurje)
Smarna gora Cerkve sv. Marije. Šmarna gora
Sv. Duh

Cerkev sv. Duha v Slovenj Gradcu stoji v neposredni bližini župnijske cerkve sv. Elizabete.

Church of the Holy Spiritin Slovenj Gradec.

Slovenj Gradec
Sv. Elizabeta

Župnijska cerkev sv. Elizabete v Slovenj Gradcu stoji v starem mestnem jedru.

The Parish church of St. Elizabeth stands in the old nucleus of Slovenj Gradec.

Slovenj Gradec
Cerkev Marije Snežne (gotska cerkev)
Church of the Virgin of the Snows (gothic)
Solčava
Bazilika Marijinega vnebovzetja na Sveti Gori. (Cerkev je bila imenovana za baziliko leta 1906) Sveta Gora
Stari Trg Cerkev sv. Pankracija nad Starim Trgom pri Slovenj Gradcu. Stari Trg pri Slovenj Gradcu
Cisterjanska opatija v Stični. (Cerkev je bila imenovana za baziliko leta 1936)
The Cistercian Abbey of Sticna
Stična
Kamniti gotski zvonik romarske cerkve Marije Snežne.
Gothic church tower of the Virgin of the Snows
Svetina
Romarska in pražupnijska Marijina cerkev
Pilgrimage and pre-parish churh of Mary
Turnišče
Velika planina Lesena kapelica na Veliki planini
Wooden chappel
Velika planina
Videm Župnijska cerkev poišanja sv. križa v Vidmu

Videm (Dobrepolje)

 

Ruska kapelica pod Vršičem
Russian chapel below the Vršič mountain pass
Vršič (TNP)
TRI FARE Tri fare Metlika / Rosalnice

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022