MojaSlovenija.si

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT Boštjan Burger
Novosti / Updates:

2021|

2020|2019|2018|2017|2016|

2015|2014|2013|2012|2011|

2010|2009|2008|2007|2006|

2005|2004|2003|2002|2001| ...1996

2021

Priporočena virtualna ekskurzija: JULIANA TRAIL

The suggested virtual excursion : Juliana Trail

 

prispevkom lahko sledite spodaj pod novostmi:

follow the updates:

seznam

Burger.si je Mojaslovenija.si

DOGODKI

VR journalism

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE
SURROUND PHOTOGRAPHY

objavljeno :: published

LETO year 2021

29. november 2021 Arheološki park Kolosej

Italija :: Italy

Arheološki park Kolosej v Rimu: Palatinski grič, Kolosej, Palatinski Muzej, Rimski Forum

Arheological Park Colloseum in Rome: Palatine hill, The Colosseum, Palatine Museum, Roman Forum

 
23. november 2021 Križevnik

Slovenija :: Slovenia

Križevnik (1910 m) je severovzhodni vrh roba Dleskovške planote, ki se več kot 1000 m dviga nad dolino Robanovega kota.

Križevnik (1910 m) is the northeastern peak of the edge of the Dleskovec plateau, which rises more than 1000 m above the valley of Robanov kot.

WebXR
11. november 2021 VatikanLogo

Vatikanska mestna država

Vatikan City State

WebXR
26. oktober 2021 Tehmika za šport

Slovenija :: Slovenia

Občasna razstava Tehniškega muzeja Slovenije na Bistri: Tehnika za šport

 
25. oktober 2021 Elektro zbirka

Slovenija :: Slovenia

Stalna razstava Tehniškega muzeja Slovenija na Bistri: Elektrika

 
3. oktober 2021 Geodetska zbirka

Slovenija :: Slovenia

Zbirka od septembra 2021 ni več na ogled na gradu Bogenšperk. Vabimo vas na virtualni sprehod po Slovenski geodetski zbirki na gradu Bogenšperk s kustosom dr. Jernejem Kotarjem.

Zbirko je leta 1987 zasnovala in vzpostavila Zveza geodetov Slovenije ob sodelovanju Tehniškega muzeja Slovenije. Predstavlja osrednjo muzejsko predstavitev geodezije (tj. vede, ki se ukvarja z izmerami zemeljskega površja in prikazom le-tega na zemljevidih in kartah) na Slovenskem.
Pomemben del slovenske geodetske zgodovine predstavlja delo Janeza Vajkarda Valvasorja na gradu Bogenšperk. Valvasor je bil namreč med drugim pomemben topograf in kartograf, ki je že pred več kot tristo leti proučeval in upodabljal slovensko ozemlje na topografskih slikah in kartah.
Valvasorjeve zbirke topografskih orisov naših krajev in njegove karte naših pokrajin so v tedanjem času dosegale raven evropske kvalitete.
Geodetski zbirki so na gradu namenjeni trije prostori v tretjem nadstropju južne strani in poseben preurejen hodnik – viseča galerija v podstrešju, ki vodi v razgledni stolp.

Slovenska geodetska zbirka je urejena kronološko in prikazuje razvoj zemljemerstva, geodezije in kartografije na Slovenskem ter v širšem svetovnem okviru od prvih začetkov, rimskega obdobja in srednjega veka preko obdobja nastanka in razvoja zemljiškega katastra do obdobja med vojnama, druge svetovne vojne in še posebej povojnega razvoja. V letu 2006 je bila stalna postavitev dopolnjena s prikazom razvoja geodetske stroke zadnjih desetletij 20. stoletja ter posodobljena z multimedijsko in interaktivno računalniško predstavitvijo. Leta 2007 je bila zbirka obogatena še z ambientalnim prikazom zemljemerca v Valvasorjevem času, z novo ureditvijo razstavljenih geodetskih inštrumentov in panoramsko predstavitvijo širše grajske okolice. Na 120 m² je razstavljenih nad 400 eksponatov, največ je reprodukcij, najdragocenejši eksponati pa so originalne karte in geodetski instrumenti iz 19. in začetka 20. stoletja.

 
2. oktober 2021 Valvasorjeva grafična delavnica

Slovenija :: Slovenia

Prikaz grafične dejavnosti Janeza Vajkarda Valvasorja na gradu Bogenšperk je bil zasnovan leta 1980 v sodelovanju odbora za obnovo gradu Bogenšperk in Tehniškega muzeja Slovenije. V letih 2002 in 2016/17 sta Javni zavod Bogenšperk in TMS ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije zbirko prenovila.
Razstava obsega tri prostore. Prvi prostorrekonstruirano okolje Valvasorjeve delovne sobe z delovno mizo in stolom, kjer je Valvasor snoval svoja dela, dopolnjuje predstavitev življenjske poti tega znamenitega, na Kranjskem delujočega učenjaka 17. stoletja in njegovega najpomembnejšega dela Slava Vojvodine Kranjske.
Drugi prostor je namenjen predstavitvi grafične delavnice, ki jo je Valvasor ustanovil 12. aprila 1678 na svojem gradu Bogenšperk, in knjig, ki jih je tam natisnil. Delavnica, ki je bila prvo umetniško-grafično podjetje na slovenskih tleh, je delovala do leta 1689, ko je izšlo njegovo zadnje znamenito delo Slava vojvodine Kranjske. Posebej so predstavljeni Valvasorjevi sodelavci; slovenski, nemški in nizozemski risarji, bakrorezci in tiskarji. Na Bogenšperku je bilo natisnjenih sedem del: tri umetnostna in štiri topografsko-zgodovinska, ki so posebej poudarjena z razstavljenimi faksimiliranimi izdajami. Hkrati je razstavljen originalni, za Slovenijo najpomembnejši album grafik Topografija sodobne vojvodine Kranjske (Topographia Ducatus Carniolia modernae) iz leta 1679. Dodatno je poleg tega izvirnika na ogled nekaj posameznih originalnih upodobitev mest, trgov, samostanov in gradov na tedanjem Kranjskem. Predstavitev bogenšperških tiskov dopolnjuje projekcija grafik iz teh del.
tretjem prostoru predstavitev delavnice nadgrajuje rekonstruirana bakroreznica in tiskarna za bakroreze iz druge polovice 17. stoletja. Ambient bakrotiskarne je oživljen s pomočjo multimedije in interaktivnih elementov, ki vabijo obiskovalce k aktivnemu odkrivanju zahtevnega grafičnega postopka bakroreza. Zgodbo v stolpu zaokroža prikaz ročnega izdelovanja papirja v Valvasorjevem času. Kopija lesene valjčne stiskalnice za tiskanje bakrorezov iz 2. polovice 17. stoletja je glavni eksponat rekonstruirane Valvasorjeve delavnice. Leta 1980 jo je za to muzejsko zbirko po načrtih, pridobljenih v Gutenbergovem muzeju v Meinzu, izdelal Janez Gril, mizarski mojster iz Litije.

 
1. oktober 2021 Valvasorjev pogled v naravo

Slovenija :: Slovenia

Z razstavo Valvasorjev pogled v naravo J.V. Valvasorja  predstavljamo kot naravoslovca in s tem zaokrožujemo prikaz celovitosti njegove osebnosti. Grad Bogenšperk je bil v času J.V. Valvasorja poleg kulturnega in zgodovinskega središča tudi center naravoslovnega raziskovanja.

V Slavi vojvodine Kranjske je Valvasor ohranil številne opise žive in nežive narave, v 18. zvezku Iconothece Valvasoriane (Rastline in živali na Kranjskem, 2004) pa zapustil bogato slikovno gradivo rastlin in živali. Njegovo delo je izredno dragoceno, tem bolj, ker je na mnogih področjih naravoslovja ne le prvo, pač pa tudi edino, ki o naravnih pojavih, rastlinah in živalih tedanjega časa sploh kaj pove. Iz Valvasorjevih opisov je čutiti pozitiven odnos do živega sveta in tudi zavedanje, kako krhko je ravnovesje v naravi, če vanj poseže človek.

Na razstavi predstavljamo področja (speleologija, paleontologija, botanika, zoologija, gozdarstvo, kmetijstvo, čebelarstvo, lovstvo, ribištvo), o katerih je pisal in mnoga od njih tudi sam raziskal. Posebej smo izpostavili nekatere slovenske posebnosti, kot je na primer sloviti Valvasorjev opis polha in lov na polhelov na medveda in ribolov na presihajočem Cerkniškem jezeru. Razstavo v grajskih prostorih dopolnjuje naravoslovna pot Z Valvasorjem v naravo okoli gradu Bogenšperk, na kateri je mogoče s pomočjo interaktivnega določevalnega ključa spoznavati drevesne in grmovne vrste, v poletnem času pa nabrati tudi rastline, ki jih je upodobil že Valvasor in jih shraniti v Valvasorjevi herbarijski mapi.

 
29. september 2021 Pastirica

Avstrija :: Austria

Ledenik Pastirica (Pasterzengletscher), stanje 2021

Glacier Pastirica (Pasterzengletscher), situation 2021

WebXR
27. september 2021 Mala hidroelektrarna Bistra

Slovenija :: Slovenia

Tehniška dediščina > Mala elektrarna Bistra

WebXR
26. september 2021 Vetrnik

Slovenija :: Slovenia

Kozjanki regijski park: Vetrnik (razgledni vrh nad Kozjem)

WebXR
16. september 2021 Orličje in Kamendol

Slovenija :: Slovenia

Orličje in Kamendol nad Kamniško Belo

WebXR
13. september 2021 Goli vrh

Slovenija :: Slovenia

Goli vrh (1787), Kamniško-Savinjske Alpe

WebXR
7. september 2021 Zeleniške špice

Slovenija :: Slovenia

Najvišji rob, Zeleniške špice (2127), Kamniško-Savinjske Alpe

WebXR
4. september 2021 Srebrno sedlo

Slovenija :: Slovenia

Srebrno sedlo (2115), Kamniško-Savinjske Alpe

WebXR
3. september 2021 Repov kot

Slovenija :: Slovenia

Repov kot, Kamniško-Savinjske Alpe

WebXR
2. september 2021 Planjava

Slovenija :: Slovenia

Zahodni vrh Planjave (2394), Kamniško-Savinjske Alpe

WebXR
18. avgust 2021 Medvedova sušilnica sadja

Slovenija :: Slovenia

Liberga - Sušilnica za sadje pri hiši Liberga 2
EŠD: 13862; Sinonimi imena enote: Medvedova sušilnica

Liberga - Fruit dryer at the house Liberga 2

WebXR
15. avgust 2021 Vinica

Slovenija :: Slovenia

Bela krajina: Vinica

WebXR
5. avgust 2021 Juliana trail etapa 7

Slovenija :: Slovenia

Juliana Trail, 7. etapa: Stara Fužina - Bohinjska Bistrica

WebXR
27. julij 2021 Kamniški dedec

Slovenija :: Slovenia

Kamniško-Savinjske Alpe: Kamniški dedec (1583 m)

WebXR

20. julij 2021

Etapa 6, Goreljek - Stara Fužina

Slovenija :: Slovenia

Juliana Trail, 6. etapa: Goreljek na Pokljuki - Stara Fužina

WebXR
1. julij 2021 Pekelski slapovi

Slovenija :: Slovenia

Slapovi potoka Otavšica - Pekelski slapovi (2009)

WebXR
21. junij 2021 Etapa 8  - Juliana Trail

Slovenija :: Slovenia

Juliana Trail, 8. etapa: Bohinjska Bistrica - Podbrdo

WebXR
21. junij 2021 Mojstrana

Slovenija :: Slovenia

Mojstrana - sprehod skozi naselje

 

WebXR
16. junij 2021 Bogenšperk 2021

Slovenija :: Slovenia

Grad Bogenšperk (Šmartno pri Litiji)

Bogenšperk Castle (Šmartno pri Litiji)

WebXR
6. junij 2021 Podor v Kamniški Beli

Slovenija :: Slovenia

Skalni podor izpod Rzenika v Kamniško Belo (Kamniško-Savinjske Alpe)

WebXR

18. Maj 2021

Prve posoške tovarne

Slovenija :: Slovenia

Tolminski muzej: Občasna razstava Prve posoške tovarne

WebXR

13. maj 2021

Ptuj

Slovenija :: Slovenia

Pokrajinski muzej Ptuj Ormož: Občasna razstava "Ptuj v rimski dobi"

Muzejska razstava kjer je teoretično možno na 3D tiskalniku natisniti določene eksponate vželjenem merilu seveda.

WebXR

7. maj 2021

Etapa 12

Slovenija :: Slovenia

Juliana Trail, 12. etapa, Tolmin-Kobarid

WebXR

1. maj 2021

Arhivi Republike Slovenije

Slovenija :: Slovenia

Arhivi Republike Slovenije

The Archives of the Republic of Slovenia

 

15. april 2021

Alpska diorama

Slovenija :: Slovenia

Prirodoslovni muzej Slovenije (1821-2021)

 

10. Marec 2021

March 10 th 2021

RobotSi

Slovenija :: Slovenia

Občasna razstava TMS: Začetki slovenske industrijske robotike

WebXR

2. Marec 2021

March 2nd 2021

Sveta jama

Slovenija :: Slovenia

Sveta jama

WebXR

1. Marec 2021

March 1st 2021

Dimnice

Slovenija :: Slovenia

Jama Dimnice

WebXR

8. februar 2021

February 8th 2021

Partizanske bolnice na območju Kočevskega Roga

Slovenija :: Slovenia

Partizanske bolnice na območju Kočevskega Roga

Baza 20

Jelendol

Zgornji Hrastnik

WebXR

2. februar 2021

February 2nd 2021

Kranjska Gora

Slovenija :: Slovenia

Kranjska Gora (zima/winter)

WebXR
28. januar 2021

January 28th 2021

Liznjekova domačija

Slovenija :: Slovenia

Prenovljeno: Liznjekova domačija (3D Stereo WebXR)

3DSWebXR
25 Januar 2021

January 25th 2021

Narodni muzej Slovenije

Slovenija :: Slovenia

Dvanajst let vizualizacij razstav Narodnega muzeja Slovenije (2009-2021)

Twelve years of virtual exhibitions of National museum of SLovenia

WebXR

18. januar 2021

January 18th 2021

Slovenija :: Slovenia

Cerkev Marijiinega vnebovzetja (Bitnje, Bohinjska Bistrica)

WebXR

15. januar 2021

January 15th 2021

Nemški Rovt

Slovenija :: Slovenia

Nemški Rovt

WebXR

3. januar 2021

January 3rd 2021

__________________

Bohinjska Proga

Slovenija :: Slovenia

Navje - zadnji dom velikih Slovencev

WebXR

Burger Landmarks/MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022