Matična stran projekta MojaSlovenija.si

Prva spletna digitalna enciklopedija dediščine na Slovenskem

The first online digital encyclopedia of heritage in Slovenia

O PROJEKTU / About the project

NOVOSTI / What's new

 

Boštjan Burger

Geo-x

Klikni za podpoglavjaRAZIŠČI /explore

Slovenija

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

Mestne ekskurzije (1993/1998-2021)

City Views (from 1998 to 2019)

Slapovi in vodotoki

Waterfalls and Watercourses

Raziskovanje in dokumentiranje kraških jam

Subbterranean View: Exploration and documentation of karst caves

Gorski svet

Mountains

Virtualni muzeji

Virtual museums

Gradovi, dvorci in utrdbe

Castles, manor houses and fortresses

Sakralna dediščina

Sacral Heritage

Festivali in dogodki

Festivals and events

Posebni projekti

Special projects

Reportaže in novinarstvo

VR journaslism

Izginjajoča dediščina

Vanishing landmarks and heritage

Virtualni sprehodi - pešpoti

Virtual walk - trails...

Geografija - potovanja

Geography - travel

Dokumentiranje in vizualizacija v ekstremnih pogojih

Documentation and visualization in extreme locations

Prva svetovna vojna

WWI. The First World War

3D Stereo 360°

Za uporabo potrebujete napravo za navidezno resničnost

HMD - Head mounted diplay for the virtual reality is needed

 

360° prostorski video (eksperimenti 2012-2017)

360° Surround Videos (over 9 hours and 43 experimental documentaries, 2012-2017)

Kako izgleda kombinacija geografije in "3D" umetnosti?

(the geography and 3D art)

Slikarji in geografija (painters and the geography)

Ljubljana "s podobami oljne slike" (Ljubljana with the images of oil paintings)

Reka Ljubljanica (Ljubljanica River)

"Galerija" Ljubljana 2020 - Covid

 

Gigapiksel ločljivost

360° prostorskih slik

Giapixel 360° surround images

 

Posredovanje, kopiranje, arhiviranje ali katerakoli uporaba v celoti ali delno za komercialno dejavnost ni dovoljena in se smatra za krajo. Spletna stran in vsebina spletne strani sta privatna last Boštjana Burgerja. Vsak uporabnik spletne strani je gost po svoji lastni volji in na lastno odgovornost. Več o spletni aplikaciji www.burger.si (1993-2023)

Akademska raziskovalna mreža Slovenije

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024