burger.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger

Geografska podpoglavja

Geographic Subchapters

 

Kako izgleda kombinacija geografije in "3D" umetnosti?

(the geography and 3D art)

> Slikarji in geografija (painters and the geography)

>> Ljubljana "s podobami oljne slike" (Ljubljana, the Capital with the images of oil paintings)

>>> Reka Ljubljanica (Ljubljanica River)

 

 

 

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
novosti :: news svetovna dediščina :: world heritage reportaže :: journalism special

umaknjeno :: withdrawn

Mestni sprehodi (1998-2019)

City Views (from 1998 to 2019)

umaknjeno :: withdrawn
Peričnik

Slapovi

Waterfalls

Lobnica
raziskovanje jam :: cave exploration

Raziskovanje in dokumentiranje kraških jam

Subbterranean View: Exploration and documentation of karst caves

jame :: caves
virtual museums

Virtualni muzeji

Virtual museums

muzeji :: museums
Grad Snežnik

Gradovi, dvorci in utrdbe

Castles, manor houses and fortresses

umaknjeno withdrwan
festivali :: festivals

Festivali in dogodki

Festivals and events

festivali :: festivals
Mobilne naprave :: mobile devices

Posebna mesta

Special places

Državni zbor
Tone Kralj

Posebni projekti

Special projects

Tone Kralj
novinarstvo :: journalism

Reportaže in novinarstvo

VR journaslism

dogodki :: events
gradnja :: building

Izginjajoča dediščina

Vanishing landmarks and heritage

gradnja :: building
sprehodi :: walks

Virtualni sprehodi - pešpoti

Virtual walk - trails...

sprehodi :: walks
Geografija :: geography

Geografija - potovanja

Geography - travel

geografija :: geography
premogovnik :: coalmine

Dokumentiranje in vizualizacija v ekstremnih pogojih

Documentation and visualization in extreme locations

gore :: mountains
festivali :: festivals

Prva svetovna vojna

WWI. The First World War

festivali :: festivals
(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2019

Posredovanje, kopiranje, arhiviranje ali katerakoli uporaba v celoti ali delno za komercialno dejavnost ni dovoljena in se smatra za krajo. Spletna stran in vsebina spletne strani sta privatna last in vsak uporabnik spletne strani je gost po svoji lastni volji in na lastno odgovornost. Več o spletni strani www.burger.si