MojaSlovenija.si

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT Boštjan Burger
Novosti / Updates:

2021|

2020|2019|2018|2017|2016|

2015|2014|2013|2012|2011|

2010|2009|2008|2007|2006|

2005|2004|2003|2002|2001| ...1996

prispevkom lahko sledite spodaj pod novostmi:

follow the updates:

seznam

2020

Priporočena virtualna ekskurzija: KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE

The suggested virtual excursion : Kamnik Savinja Alps

#projektnadan se je pričel 15. marca 2020 in je trajal do 3. maja.(COVID-19)

prispevkom lahko sledite spodaj pod novostmi:

Burger.si je Mojaslovenija.si

DOGODKI

VR journalism

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE
SURROUND PHOTOGRAPHY

objavljeno :: published

LETO year 2020

22. december 2020 Bohinjska Proga

Bohinjska proga: Železni most pri Bitnjah

Bohinj railway: The iron bridge at Bitnje

WebXR
10. december 2020 Naše malo veliko morje

Prirodoslovni muzej Slovenije: Virtualna razstava Naše malo velliko morje

Museum of the Natural History of Slovenia: virtual exhibition Our Small Big Sea

WebXR
4. december 2020

December 4.th 2020

Miklavž v Ljubljani

Miklavževega sprevoda v "Covid" letu 2020 ne bo , zato je najnovejšem formatu pripravljen Miklavžev virtualni sprevod iz leta 2012 - danes si tako monžico ljudi na enem mestu težko predstavljamoi > Miklavž s parkeljni 2012

WebXR
3. december 2020

December 3.rd 2020

100. obletnica koroškega plebiscita

»Slovenci, za zmiraj gre!«

10. oktober 2020–11. april 2021

Veseli smo, da vas na ogled razstave lahko povabimo tudi v času, ko ogled razstave v muzeju ni mogoč. V virtualni ekskurziji nas skozi deset vsebinskih poglavij vodijo avtorji razstave (dr. Dragan Matić, Arhiv Republike Slovenije; doc. dr. Zdenka Semlič Rajh, Zgodovinski arhiv Ljubljana; dr. Marko Štepec, Muzej novejše zgodovine Slovenije), ki nam omogočijo tudi slušno izkušnjo vodenja. Opisi poglavij so v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku.
Bogato arhivsko gradivo – več kot 900 enot – je dostopno v visoki ločljivosti; s pomočjo dokumentarnih fotografij se lahko potopimo v burno obdobje Koroškega plebiscita.
Na virtualno ekskurzijo se lahko podate z računalnikom, tablico, pametnim telefonom ali očali za navidezno realnost (virtualno resničnost). Vodenju skozi razstavne vsebine sledite z veliko smerno puščico, ki nakazuje naslednje stojišče. Manjši smerni puščici »naprej/nazaj« v sredini spodaj uporabite za hitro premikanje med stojišči. Iskanje po vsebinskih poglavjih lahko izberete z menijsko izbiro na levi strani (odprete jo z menijskim gumbom levo zgoraj) ali preprosto prikličete interaktivno skico razstave z vnesenimi stojišči.

 

»Slovenci, za zmiraj gre!«
Exhibition on the occasion of the 100th anniversary of the Carinthian plebiscite

We are glad that we can invite you to visit the exhibition even at a time when it is not possible to visit the exhibition in the museum. In a virtual excursion, we are guided through ten chapters by the authors of the exhibition (Dr. Dragan Matić, Archives of the Republic of Slovenia; Assistant Professor Dr. Zdenka Semlič Rajh, Historical Archives of Ljubljana; Dr. Marko Štepec, Museum of Recent History of Slovenia), who also provide us with an auditory experience. leadership. The descriptions of the chapters are in Slovene, English and German.
Rich archival material - more than 900 units - is available in high definition; with the help of documentary photographs we can immerse ourselves in the turbulent period of the Carinthian plebiscite.
You can go on a virtual tour with a computer, tablet, smartphone or virtual reality headset. Follow the guide through the exhibition contents with a large directional arrow indicating the next stop. Use the smaller forward / backward arrows in the middle below to move quickly between stands. You can choose to search by content chapters by selecting the menu on the left (open it with the menu button at the top left) or simply call up an interactive sketch of the exhibition with the stands entered.

WebXR
2. november 2020

November 2nd 2020

Ljubljana2020

aVirtualna ekskurzija po središču Ljubljane, glavnega mesta Republike Slovenije predstavlja vizualno reportažo in dokumentacijo mesta v obdobju epidemije covid 19.
V času razglasitve epidemije so se za prebivalstvo Slovenije zaprle občinske meje in z namenom dostopnosti do prostorske predstave mesta se je Ljubljana spremenila v največjo slovensko virtualno galerijo, kjer so ulice postale razstavni prostor slovenske ilustratorke Veronike Burger, ki na poseben in pionirski način predstavlja svoj bogat ilustratorski opus izbranih likovnih del iz obodobja 2019 in 2020.

A virtual excursion around the center of Ljubljana, the capital of the Republic of Slovenia, presents a visual report and documentation of the city during the covid 19 epidemic.
During the declaration of the epidemic, the municipal borders were closed to the population of Slovenia and in order to access the spatial representation of the city, Ljubljana was transformed into the largest Slovenian virtual gallery, where the streets became the exhibition space of Slovenian illustrator Veronika Burger. illustrative opus of selected works of art from the period 2019 and 2020.

WebXR
3. oktober 2020

October 3rd 2020

Kozala

#croatia #ASCE

Reška pokopališča

Cemeteries of Rijeka

WebXR
21. september 2020

September 21st 2020

Dovška Baba

#karavanke

Karavanke: Dovška Baba (1982 m)

WebXR
15. september 2020

September 15th 2020

Medobčinski muzej Kamnik

#muzeji

Medobčinski muzej Kamnik - virtualne razstave

The Inter-municipal Museum Kamnik - virtual exhibitions

14. september 2020

September 14th 2020

Žmavcarji

#KSA

Žmavcarji - krnica pod Malimi podi

WebXR
13. september 2020

September 13th 2020

Julianatrail etapa 5

#julianatrail

Juliana trail, ETAPA 5 (21,5 km) Bled - Goreljek na Pokljukie, daljinska pešpot okoli Triglavskega narodnega parka (Julijcev)

Juliana trail - STAGE 5 (21.5 km) - the trail around Triglav National Park - Julian Alps)

WebXR
7. september 2020

September 7th 2020

Juliana Trail etapa 4

#julianatrail

Juliana trail, ETAPA 4 (15,1 km) Begunje na Gorenjskem - Bled, daljinska pešpot okoli Triglavskega narodnega parka (Julijcev)

Juliana trail - STAGE4 (15.1 km) - the trail around Triglav National Park - Julian Alps)

WebXR
23. avgust 2020

August 23rd 2020

Blažev spodmol Blažev spodmol WebXR
19. avgust 2020

August 19th 2020

Maribor 2008 -2012 Maribor 2008 , 2011/12 WebXR
3. avgust 2020

August 3rd 2020

Juliana trail, etapa 3

#julianatrail

Juliana trail, ETAPA 3 (16,7 km) Jesenice - Begunje na Gorenjskem, daljinska pešpot okoli Triglavskega narodnega parka (Julijcev)

Juliana trail - STAGE3 (16.7 km) - the trail around Triglav National Park - Julian Alps)

WebXR
1. avgust 2020

August 1st 2020

Juliana trail etapa 2

#julianatrail

Juliana trail, ETAPA 2 (20,6 km) Mojstrana - Jesenice, daljinska pešpot okoli Triglavskega narodnega parka (Julijcev)

Juliana trail - STAGE2 (20.6 km) - the trail around Triglav National Park - Julian Alps)

WebXR
27. julij 2020

July 27th 2020

Juliana Trail - etapa1

#julianatrail

Juliana trail, ETAPA 1 (16,8 km)- Kranjska Gora - Mojstranan, daljinska pešpot okoli Triglavskega narodnega parka (Julijcev)

Juliana trail - STAGE1 (16,8 km) - the trail around Triglav National Park - Julian Alps)

WebXR
10. julij 2020

July 10th 2020

Hohenwerfen

AVSTRIJA :: AUSTRIA

Trdnjava Hohenwerfen

Hoghenwerfen Fortress

WebXR
23. junij 2020

June 23rd 2020

Štanjel #mojaslovenija Štanjel WebXR
20. junij 2020

June 20th 2020

Čolniči Obrh #mojaslovenija Čolniči-Obrh WebXR
10. junij 2020

June 10th 2020

Grad na Goričkem

#mojaslovenija Grad na Goričkem, je najobsežnejši grajski in fevdalni kompleks v Sloveniji.

Grad na Goričkem - the largest castle complex in Slovenia

WebXR
9. junij 2020

June 9th 2020

Stari trg pri Slovenj Gradcu

#mojaslovenija Cerkev sv. Pankracija stoji na Grajskem Griču (530 m), severno nad Starim Trgom pri Slovenj Gradcu. Ime vzpetine pove, da je nekdaj na vzpetini stal grad. Grad nad Starim Trgom je v zgodovinskih virih omenjen že leta 1091 in je med najstarejšimi bivalnimi utrdbami na Slovenskem.

Church of St. Pancrus stands on Grajski Grič (530 m), north of Stari Trg near Slovenj Gradec. The name of the hill says that there used to be a castle on the hill. The castle above Stari Trg has been mentioned in historical sources since 1091 and is one of the oldest residential fortifications in Slovenia.

WebXR
28. maj 2020

May 28th 2020

Razstava Narodnega muzeja "Ko zapoje kovina". Virtualna ekskurzija v virtualno razstavo Narodnega muzeja Slovenije 'Ko zapoje kovina'. 'Realna' razstava je izredno večpredstavnostno podprta, med virtualnim ogledom si lahko ogledate tudi vse vsebine, ki so bile dostopne na interaktivnih pripomočkih pred njihovim umikom zaradi preprečevanja širjenja covida-19.

Virtualna razstava, ki si je ne morejo privoščiti 'kar tako' niti najeminentnejši svetovni muzeji
.
WebXR
18. maj 2020

May 18th 2020

Ptuj Mesto Ptuj in okolica (leto 2009-2012 > WebXR ) WebXR
7. maj 2020

May 7th 2020

PST Pot spominov in tovarištva - virtualmni pohod (dodano še 30% neobjavljenih točk - situacija 8. in 9. maj 2009) WebXR
3. maj 2020

nedelja

May 3rd 2020

Bela krajina - izvir Krupe

50 #projektnadan

Bela krajina

WebXR
2. maj 2020

sobota

May 2nd 2020

Grad Brdo pri Kranju

49 #projektnadan

Grad Brdo pri Kranju

WebXR
1. maj 2020

petek

May 1st 2020

Blejski otok

48 #projektnadan

Blejski otok

Bled Island

WebXR
30. april 2020

četrtek

April 30th 2020

Soča

47 #projektnadan

Reka Soča od izvira do izliva v Jadransko morje

WebXR
29. april 2020

sreda

April 29th 2020

Grad Strmol

46 #projektnadan

Grad Strmol . Veste, da bi bila lahko Slovenija "dežela gradov"? "Bi bila"... žal je ohranjenih malo. "Graščakinja za eno noč" lahko postanete na gradu Strmol, ki leži na obronkih Dvorjanskega hriba v bližini Cerkelj na Gorenjskem.

Strmoil Castle

WebXR
28. april 2020

torek

April 28th 2020

Vrata

45 #projektnadan

SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ. Občasna razstava: Vrata, prostorski in simbolni prehodi življenja.

WebXR
27. april 2020

ponedeljek

April 27th 2020

Virtualni muzej Mathausen

44 #projektnadan

WW2: Virtualni muzej Koncentracijsko taborišče Mathausen-Gusen

When intellectuals become and ideological and class enemy... Mauthausen-Gusen concentration camp Virtual museum

WebXR
26. april 2020

nedelja

April 26th 2020

Posavsko in Zasavsko hribovje

43 #projektnadan

Posavsko in Zasavsko hribovje

WebXR
25. april 2020

sobota

April 25th 2020

Mozirski gaj

42 #projektnadan

Mozirsk gaj - park cvetja, virtualna ekskurzija

WebXR
24. april 2020

petek

April 24th 2020

Dinarsko gorstvo

41 #projektnadan

Dinarsko gorstvo

Dinaric Alps

WebXR
23. april 2020

četrtek

April 23rd 2020

Žička kartuzija

40 #projektnadan

Osamljeni? Gremo virtualno obiskati Žičko kartuzijo, že davnega 12. stoletja poseljeno z menihi iz Grenobla... "globalnost" je časovno relativen pojem ;) :

WebXR
22. april 2020

sreda

April 22nd 2020

Rotunda v Selu

39 #projektnadan

Prekmurje - Rotunda v Selu

WebXR
21. april 2020

torek

April 21st 2020

Rakov Škocjan

38 #projektnadan

Rakov Škocjan

WebXR
20. april 2020

ponedeljek

April 20th 2020

KoptskeTkanine

37 #projektnadan

Občasna razstava Narodnega muzeja Slovenije, Koptske tkanine, je sedaj dostopna tudi "virtualno". Posebnost virtualne razstave je, da je v razstavi kar 52 tkanin prikazanih z "gigapiksel" ločljivostjo.

WebXR
19. april 2020

nedelja

April 19th 2020

Ruska cesta

36 #projektnadan

WW1.: Cesta žez gorski prelaz Vršič:Ruska cesta

WebXR
18. april 2020

sobota

April 18th 2020

Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov

35 #projektnadan

Narodni muzej Slovenije, stalna razstava Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov

WebXR
17. april 2020

petek

April 17th 2020

Kranj 2007

34 #projektnadan

"Časovna dostopnost": Kranj leta 2007

The time accesibility: Kranj in year 2007

WebXR
16. april 2020

četrtek

April 16th 2020

Virtualni muzej Jožeta Plečnika

33 #projektnadan

Virtualni muzej Jožeta Plečnika: Poslopje Zbornice za trgovino, obrt in industrijo, danes Ustavno sodišče (1925-27).

Virtual museum of Jože Plečnik: Chamber of Commerce, Craft and Industry (1925-27)

WebXR
15. april 2020

sreda

April 15th 2020

Umetnost srednjega veka

32 #projektnadan

Pokrajinski muzej Ptuj Ormož , razstava Umetnost srednjega veka (reprogramiranje razstave iz leta 2018 v fromat WebXR)

WebXR
14. april 2020

torek

April 14th 2020

Centralne delavnice

31 #projektnadan

Centralne delavnice Slovenskih železnic v Ljubljani (2012)

WebXR
13. april 2020

ponedeljek

April 13th 2020

Zapšornice na Ljubljanici

30 #projektnadan

Zapornice na Ljubljanici (2007 in 2018),Virtualni muzej Jožeta Plečnika

WebXR
12. april 2020

nedelja

April 12th 2020

Črna vas na Barju

29 #projektnadan

V cerkvi sv. Mihaela v Črni vasi na Ljubljanskem barju, sam vidim podobo čolna, ki izoliran pluje po morju nečesa kar nas hoče potegniti na dno... Cerkev pritegne s svojo prilagojenostjo okolju in preprostimi materiali. Prvo vizualizacijo cekve sem naredil že leta 1998, potem pa nazadnje dobrih deset let pozneje, leta 2007.

Žal od takrat dokumentiranje cerkve ni več dovoljeno (!?), menda se "izkorišča" njena podoba... in država "nič ne da" (!!??). Kakorkoli... uživajte v že rahlo muzejskem virtualnem sprehodu in lep praznik!

WebXR
11. april 2020

sobota

April 11th 2020

Parne lokomotive

28 #projektnadan

Med nabolj priljubljenimi muzeji na svetu so železniški muzeji - tudi v Sloveniji imamo zavidanja vreden železniški muzej, ki se nahaja v Ljubljani. Muzej je bil že leta 2000 s poudarkom na dostopnosti predstavljen kot virtualni muzej, leta 2001 so bile lokomotive v muzeju predstavljene kot "3D" objekti, ki jih lahko preko spleta interaktivno obračamo. Vabljeni k virtualnemu ogledu parnih lokomotiv Železniškega muzeja.

WebXR
10. april 2020

petek

April 10th 2020

Rimske zgodbe

27 #projektnadan

Narodni muzej Slovenije, stalna razstava Rimske zgodbe s stičišča svetov

WebXR
9. april 2020

četrtek

April 9th 2020

Železnodobne zgodbe

26 #projektnadan

Narodni muzej Slovenije, stalna razstava Železnodobne zgodbe s stičišča svetov

WebXR
8. april 2020

sreda

April 8th 2020

Gospodarji prehodov

25 #projektnadan

Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, razstava Gospodarji prehodov

WebXR
7. april 2020

torek

April 7th 2020

Nakit ostane

24 #projektnadan

Gorenjski muzej - občasna razstava Nakit ostane - dediščina naš najdragocenejši nakit.

WebXR
6. april 2020

ponedeljek

April 6th 2020

SLke _ razširjeno

23 #projektnadan

Slike - razširjeno

Paintings - extended

WebXR
5. april 2020

nedelja

April 5th 2020

Tone Kralj

22 #projektnadan

Leta 2000 sem pripravil „virtualne razstave“ Pokrajinskega muzeja Koper in pri vizualizaciji Oddelka noveše zgodovine videl sliko sliko Toneta Kralja „Rapallo“ - postala mi je miselna prispodoba „kako je lahko velikodušno deliti nekaj kar ni tvoje“...

Slikar s sporočilom in velikim pogumom... nastala je ideja priprave virtualnega muzeja Toneta Kralja, ki sem jo pričel realizirati šele leta 2011 (vizualizacije so z ločljivostjo 1,2 gigapiksla): Likovna dela Toneta Kralja, slovenskega slikarja, grafika in kiparja ( * 23. avgust 1900, Zagorica, Dobrepolje, † 9. september 1975, Ljubljana). (Sv. Martin v Slivju in Sv. Peter v Ilirski Bistrici)

Žal sem takrat projekt zaradi birokratskih zapletov prekinil, vendar volja po nadaljevanju še ostaja.

WebXR
4. april 2020

soboita

April 4th 2020

Nekrpola v Šempetru v Savinjski dolini

21 #projektnadan

Rimska nekropola v Šempetru v Savinjski dolini spada med najpomembnejše arheološke spomenike v Sloveniji.

V rimskih časih, v obdobju Celeje so veljaki na današnjem območju Šempetra, severno vzdolž ceste Emona-Atrans-Celeia, postavili svoje grobnice. Po ocenah naj bi Savinja v drugi polovici drugega stoletja poplavila rimsko nekropolo na tem območju in jo prekrila z naplavinami. Ostaline so bile najdene po naklučju šele leta 1952. V letih med 1952-1967 je bilo na tem mestu odkopanih preko 100 družinskih grobov. Grobovi so bogato okrašeni z reliefi in podobami iz mitologije. Danes je tu urejen arheološi park odprt za obiskovalce.

WebXR
3. april 2020

petek

April 3rd 2020

Arhivi - Zakladnice spomina

20 #projektnadan

Pregledna razstava slovenske arhivske dediščine: Arhivi - zakladnice spominov (na ogled je bila od 5. marca - 10. maja 2015) je z ineraktivnim vodenjem in spremno besedo dostopna tudi virtualno. Odličen učno-informativni pripomoček; priporočen ogled in poslušanje vodenja dr. Andreja Nereda skozi razstavo (več kot dve uri audio vodenja).

WebXR
2. april 2020

četrtek

April 2nd 2020

Grobeljska cerkev

19 #projektnadan

Freske v cerkvi sv. Fortunata in Mohorja v Grobljah (Domžale).

Cerkev se uvršča med slovenske najimenitnejše spomenike baročne umetnosti in je bila leta 1966 razglašena za 'Muzej Jelovškove umetnosti'. Franc Jelovšek, doma iz Mengša, je s pomočniki vso notranjost cerkve v letih 1759 do 1761 obogatil z znanimi freskami, ki si jih lahko ogledate tudi virtualno z več kot gigapiksel ločljivostjo.

WebXR
1. april 2020

sreda

April 1st 2020

Celjski strop

18 #projektnadan

Celjski strop - Pokrajinski muzej Celje (1,28 gigapiksel ločljivost, leto 2008).

Leta 2008 sem v sklopu projekta „Muzej na prostem“ (City View) že drugič dokumentiral mestni utrip Celja (prvič leta 1999). V Pokrajinskem muzeju sem z metodo „gigapiksel“ (danes „nič posebnega“ - takrat je bil še kar dosežek...) dokumentiral znameniti ‘Celjski strop'.

Pri pregledu litrature sem šele takrat ugotovil, da je moj pradeda Miloš Hohnjec pri obnovi stropa leta 1926 skrbel za restavracijo lesenega ogrodja, restavratorska slikarska dela pa je izvedel akademski slikar Matej Sternen.

WebXR
31. marec 2020

torek

March 31th 2020

Muzej podvodnih dejavnosti Piran

17 #projektnadan

Muzej podvodnih dejavnosti Piran je muzej v Piranu, ki z muzejsko zbirko predstavlja nekakšen spomenik pionirjem slovenskega športnega, delovnega in vojaškega potapljanja.

The Museum of Underwater Activities is a museum in Piran which, with its museum collection, represents a kind of monument to the pioneers of Slovenian sports, work and military diving.

WebXR
30. marec 2020

ponedeljek

March 30th 2020

Rudnik lignita Velenje

16 #projektnadan

Rudnik lignita Velenje ima že več kot 140-letno tradicijo pridobivanja lignita.
Spustimo se globoko v rudniške rove in si oglejmo proces pridobivanja.

Lignite mine Velenje

WebXR
29. marec 2020

nedelja

March 29th 2020

Muzej premogovništva Slovenije

15 #projektnadan

Vizualizacije Muzeja Premogovništva Slovenije sem se z namenom dostopnost lotil šele leta 2004. Podzemni požar je pozneje uničil muzejsko razstavo, ki je tako kot je bila leta 2004 danes dostopna samo virtualno.
Virtualni muzej je bil nadgrajen z novo vizualizacijo leta 2012, ki je danes z pandemijo COVID-19 ponovno v svoji vlogi.

Coal-Mine Museum of Slovenia

WebXR
28. marec 2020

sobota

March 28th 2020

WW1 - Prva svetovna vojna

14 #projektnadan

Pred sto leti boj najvišje razvitega bitja na Zemlji proti najviše razvitemu bitju Zemlje (v mentalni percepciji tega bitja, da je najviše razvito...), danes boj proti najbolj "neumni" obliki 'recimo-življenja'.... Bojišča prve svetovne vojne > soška fronta

WebXR
27. marec 2020

petek

March 27th 2020

Predsedniška palača

13 #projektnadan

Predsedniška palača (Predsednik Republike Slovenije)

Presidential palace (President of Republic of Slovenia)

WebXR
26. marec 2020

četrtek

March 26th 2020

Muzej Velenje

12 #projektnadan

Muzej Velenje

Velenje Museum

WebXR
25. marec 2020

sreda

March 25th 2020

Arheološka podoba Doljenjske

11 #projektnadan

Dolenjski muzej : Arheološka podoba Dolenjske (2008)

The Archaeological Image of Dolenjska

WebXR
24. marec 2020

torek

March 24th 2020

EKO muzej hmeljarstva in pivovarstva

10 #projektnadan

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva

Eco-Museum of Hop-Growing and Brewing Industry in Slovenia

WebXR
23. marec 2020

ponedeljek

March 23rd 2020

Ponikve

9 #projektnadan

Virtualni muzej Jožeta Plečnika: Cerkev Obiskanja Device Marije v vasi Ponikve na Šentviški planoti

WebXR
22. marec 2020

nedelja

March 22nd 2020

Pokrajinski muzej Maribor

8 #projektnadan

Pokrajinski muzej Maribor (prva vizualizacija celotnega muzeja leta 2000, nazadnje leta 2012)

Regional Museum Maribor

WebXR
21. marec 2020

sobota

March 21st 2020

Z muzejskim vlakom po Bohinjski progi

7 #projektnadan

Z muzejskim vlakom po Bohinjski progi (nedokončan projekt z začetkom septembra 2013)

With the museum train along the "Bohinj Railroad" (not finished project with the start in september 2013)

WebXR
20. marec 2020

petek

March 20th 2020

Plečnikova hiša na Trnovem

6 #projektnadan

Virtualni muzej Jožeta Plečnika: Plečnikova hiša na Trnovem (leto 2000 in od 2016 WebXR)

WebXR
19. marec 2020

četrtek

March 19th 2020

Tehniški muzej

5 #projektnadan

Tehniški muzej Slovenije (leto 2000 in od 2017 WebXR)

WebXR
18. marec 2020

sreda

March 18th 2020

Tolminski muzej virtualno

4 #projektnadan

Tolminski muzej ( leto 2004 in 2017 > WebXR)

WebXR
17. marec 2020

torek

March 17th 2020

Hostel Celica

3 #projektnadan

Hostel Celica, nekdanji vojaški zapor - Ljubljana

Ex Military Prison Hostel - Celica, Ljubljana

WebXR
16. marec 2020

ponedeljek

March 16th 2020

Volčji Potok

2 #projektnadan

Arboretum Volčji Potok skozi letne čase (podpora WebXR)

The Arboretum Volčji Potok in the seasons of the year (WebXR support)

WebXR
15. marec 2020

nedelja

March 15th 2020

Antonijev rov

1 #projektnadan

Antonijev rov (muzej), nekdanji rudnik živega srebra v Idriji (podpora WebXR)

Former Mercury Mine in Idrija (museum)

WebXR
9. marec 2020

March 9th 2020

Ledenik Pastirica

Avstrija :: Austria

Ledenik Pastirica ( 2008, 2012, WebXR)

Pasterze Glacier

WebXR
28. februar 2020

February 28th 2020

Kavčnikova domačija

Kavčnikova domačija (3D stereo, virtualna ekskurzija)

Kavčnik homestad (3D stereo virtual excursion)

WebXR
22. februar 2020

February 22nd 2020

Kozala

Hrvaška :: Croatia

Judovska skupnost na Reki

Jews in Rijeka (Fiume)

WebXR
16. februar 2020

February 16th 2020

Predjamski grad

Predjamski grad (WebXR - 2020) - leto 2005/2006

Predjama Castle (recoded 2020) (year 2005/2006)

WebXR
12. februar 2020

February 12th 2020

Županovsa jama Županova jama (WebXR) WebXR
9. februar 2020

February 9th 2020

Poslopje Državnega zbora

Poslopje Državnega zbora (WebXR)

National Assembly building (WebXR)

WebXR
5. februar 2020

February 5th 2020

Žiga Koritnik Predstavitev knjige fotografa Žige Koritnika : "Jezero", september 2009 WebXR
29. januar 2020

January 29th 2020

Leon 120 let Dolenjski muzej: spominska razstava Leon 120 let (12. november 2018 - 12. november 2019) WebXR
27. januar 2020

January 27th 2020

Liznjekova domačija Liznjekova domačija (3D Stereo WebXR) 3DSWebXR
19. januar 2020

January 19th 2020

Male jame Male jame (Regijski park Škocjanske jame) 3D Stereo WebXR 3DSWebXR
12. januar 2020

January 12th 2020

Škocjanske jame Škocjanske jame - 3D Stereo WebXR (osemmesečni projekt vizualizacije Škocjanskih jam z metodo prostorske fotografije v stereo tehniki v obdobju 2015/2016 in pretvorba v WebXR v januarju 2020) 3DSWebXR
1. januar 2020

January 1st 2020

Slovenska Istra

360° prostorski video - reportaže (2016-2017) ... skupaj 42 dokumentarnih prispevkov ali 9,3 ure prostorskega videa

360° Surround Video journalism (2016-2017) ... total 43 documentaries or 9.3 hours of sourround video documentary

WebXR

MojaSlovenija.si

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2020