MojaSlovenija.si

Vodotoki

Watercourses

O PROJEKTU / About the project

NOVOSTI / What's new

 

Boštjan Burger

Geo-x

Klikni za podpoglavjaRAZIŠČI /explore

glej tudi: slapovi / waterfalls

Dragonja (29,5 km)

nadaljuj :: continue

Dragonja River (29.5 km)

 

Kamniška Bistrica (33 km)

nadaljuj :: continue

Kamniška Bistrica River (33 km)

 

Krka (od kraških polj do izvira in sotočja s Savo) (93,1 km)

nadaljuj :: continue

Krka (from poljes to the spring and confluence with the Sava River)

Radomeljska mlinščica

nadaljuj :: continue

(Kamniška Bistrica)

Soča (139 km)

nadaljuj :: continue

Soča River (Isonzo) (139 km)

naziv / NAME dolžina v R. Sloveniji
LENGHT in Slovenia
izvir/začetek ali prehod meje (izliv ali prehod meje) nmv
source or border (outflow or the border) elevation

Bistrica

(Vrata)
10 km 981 m (l.p. Save Dolinke: 639 m)

Bistrica

(Ribniško polje)
22,4 km 745 m (ponikalnica: 487 m)

Cerknica

13,17 km 1130 m (d.p. Idrijce: 253 m)

Dobrnica

13,3 km 863 m (d.p. Hudinje: 283 m)

Dragonja

28 km
(skupaj s Podčebrovcem, Štulovca 29,5 km)
335 m (izliv v Piranski zaliv: 0 m)

Drava

142 km
115,8 km samo Slovenija
(4.200 m mejna reka z Avstrijo)
( 22 km mejna reka s Hrvaško)
340 m (Hrvaška: 175 m)

Dravinja

69,5 km 1.018 m (d.p. Drave: 209 m)

Hudinja

30,5 km 1.240 m (d.p. Voglajne: 238 m )

Idrijca

60 km 902 m (l.p. Soče150 m, Most na Soči)

Jezernica

55 m .

Kamniška Bistrica

32,7 km 623 m (l.p. Save: 265 m)

Kokra

33 km 1.125 m (l.p. Save: 350 m, Kranj)

Kolpa

117,4 km (od sotočja s Čabranko do Kamenice)
4.964 m od izvira do Čabranke
izvir: Hrvaška, (Hrvaška: 150 m )

Krka

93 km (*uradno 94 km) 312 m (d.p. Save: 141 m)

Kroparica

. .

Krupa

2,5 k m 153 m (l.p. Lahinje: 159 m)

Lahinja

34,4 km 149 m (l.p. Kolpe: 130 m)

Ledava

68 km 250 m (d.p. Krke (Kerke):149m)

Ljubljanica

40,4 km 304 m ( l.p. Save: 264 m)

Lobnica

15,5 km 1.290 m (l.p. Drave 283 m)

Meža

41,6 km (celotna dolžina 43 km) izvir: Avstrija
1278 m , (d.p. Drave: 333 m)

Mirna

42,3 km 484 m(d.p. Save: 176 m)

Mislinja

35,8 km 1.470 m (d.p. Meže: 338 m)

Mura

91,3 km
33,4 km (mejna reka z Avstrijo)
27,6 km (samo Slovenija)
30,3 km (mejna reka s Hrvaško)
247 m (Hrvaška: 149 m)

Nemiljščica

6,7 km 848 m (d.p. Save: 368 m)

Paka

(Šaleška dolina)
. .

Pinjevec

(Rokava)
13,2 km 375 m (d.p. Dragonje: 77m)

Pivka

. .

Radovna

18,8 km 744 m (d.p. Save: 471 m)

Rak

. .

Reka

50,5 km 545 m (ponikalnica, Škocjanske jame)
izvir: R. Hrvaška

Rinža

. .

Rižana

13,9 km 69 m (izliv v Koprski zaliv, tankerska luka : 0 m)

Sava


Sava + Sava Dolinka

174 km
218 km
413 m (Hrvaška: 134 m)

Sava Bohinjka

32 km 532 m (413 m)

Sava Dolinka

44 km 835 m (413 m)

Savica

. .

Savinja

94,5 km (*uradno 102 km) prvi izvir: 1.370 m, območje Okrešlja
drugi izvir: 767 m, izvir Črne
(l.p. Save: 195 m, Zidani Most)

Soča

94,3 km (celoten tok: 136,5 km) 1.087 m (Italija: 55 m)

Sora


Selščica (Selška Sora)


Poljanščica (Poljanska Sora)

9,3 km
32,2 km
41,5 km
340 m (311 m)
959 m (340m)
670 m (340 m)

Sotla

88 km izvir: R. Hrvaška

Temenica

26,4 km 454 m Perovški studenec (ponikalnica: 261 m)

Tolminka

11,4 km 683 m (l.p. Soče: 157 m, J.od Tolmina)

Tržiška Bistrica

24,9 km

1.019 m (l.p. Save: 375 m)

Unica

. .

Vipava

49 km 110 m (l.p. Soče: 35 m)

Voglajna

23,7 km 294 m - Slivniško jezero
(l.p. Savinje: 235 m)

Vuhreščica

. .

Opomba in metodologija: dolžine rek niso 'uradne' dolžine in so rezultat lastnega kartiranja (B.Burger) po digitalnem modelu 1:25.000 oz. terensko delo z GPS. Dolžina je merjena od sredinske črte: levi/desni breg. Upoštevani so najdaljši meandri.
remark: lenghts of the rivers are not 'official' but are result of the proper measurment with the digital model 1:25.000 or with the GPS

Posredovanje, kopiranje, arhiviranje ali katerakoli uporaba v celoti ali delno za komercialno dejavnost ni dovoljena in se smatra za krajo. Spletna stran in vsebina spletne strani sta privatna lastBoštjana Burgerja.Vsak uporabnik spletne strani je gost po svoji lastni volji in na lastno odgovornost.

Več o spletni aplikaciji www.burger.si (1993-2024)

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024