Slovenščina English Esperanto SLOVENIJA JAME IN KRAS RPŠJ GEOGRAFIJA - GEOGRAPHY (SLEPA DOLINA/BLIND VALLEY)

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Regijski park Škocjanske jame

Slepa dolina - blind valley

Burger.si je Mojaslovenija.si

Slepa dolina reke Reke je poleg Temeniške najdaljša slepa dolina v Sloveniji. Dolžina reke Reke po reliefu od prehoda iz eocenskega fliša na gornjekredni apnenec(K23) med naseljema Škoflje na jugu in Famlje na severu do ponora v Mohorčičevo jamo pod naseljem Škocjan je 2560 m ali 2200 m zračne razdalje v smeri SZ. Od Fameljskega studenca oz. območja severno pod Taborom na nadmorski višini 334 m do ponora v Mahorčičevo jamo na nadmorski višini 318 m naredi reka v svojem toku skozi sotesko 16 m višinske razlike. Zaradi prehoda vodotoka iz vododržne, nekarbonatne (flišnate) podlage na karbonatno podlago oz. kontaktnega krasa lahko govorimo o slepi dolini vsaj v prvotni fazi pomikanja ponikalnice v kraški svet. V dolžini 800 m od vhoda v sotesko dobi reka levi pritok Sušico, ki ima svoje povirje izpod Podgrada pri Vremah. Sušica je sicer precej splošno poimenovanje vodotokov, ki radi presahnejo oz. so manj vodnati. Sušica je prav tako kot reka Reka alogeni vodotok in teče pred sotočjem z reko Reko po Paleogenskem apnencu (K,Pg?). Glede na trditev, da gre v primeru Reke za slepo dolino, lahko postavimo trditev, da gre tudi v primeru Sušice za slepo dolino in je sotočje združitev dveh slepih dolin? Ali pa je bilo tu v preteklosti sotočje dveh podzemnih vodotokov? Pritok Reke poleg Sušice v 'slepi dolini' je še desni pritok, potoček izpod vzpetine kjer je naselje Famlje in bližnji Fameljski studenec. Tik pod Škocjanom, Nad Malni priteka prav tako kot Sušica nestalni potoček Polog. Soteska reke Reke ima videz kanjona, saj je planotasti svet nad levim in desnim bregom struge približno na isti nadmorski višini: desni breg, ki je v krednem apnencu(K23), ima nadmorsko višino okoli 400 m, levi breg, ki sega iz krednega apnenca v Paleogenski apnenec (K,Pg) prav tako okoli 400 m. Kljub padcu reke za samo 16 m, je tako soteska vedno globja in je pri vhodu v Mahorčičevo jamo v katero sega iz naselja Škcojan brezno Okroglica, globoka že skoraj 100 m (90 m do vrha jame).

Najožji del soteske reke Reke je pod gradom Školj na sredni soteske, najširši del na območju Nad Malni. Na desnem bregu, pred zoožitvijo soteske pod gradom Školj so vidni tudi značilni spodmoli v katerih je vidna delna zasiganost. Na desnem bregu reke, zahodno pod ravanjo Školja je nekaj metrov od struge manjša votlina. Na dnu reke in ob oblali so prodniki različnih velikosti, ki so oglatih oblik in najbolj verjetno niso samo alogeni ampak so nastali tudi 'insitu', v sami soteski kot podorne skale in posledica denudacije z roba soteske. Opazno je, da so prodniki s tokom reke v sotesko vedno manjši.
Nastanek 'slepe doline' reke Reke še ni pojasnjen in malokdo se je spuščal v pisanje oz. razlago nastanka. Glede na kontaktni kras je, kot je že omenjeno v besedilu, vsaj prvotna faza nastanka soteske lahko 'slepa dolina'. Vendar je možnosti za nastanek soteske lahko več. S korozijo površja se je strop nekdanje jame, ki je nastal z erozijskim delovanjem reke Reke tanjšal, dokler niso na mestih velikih dvoran zaradi statičnega neravnovesja popustili stopi in so prvotno na mestih nastale udornice - podobno kot je v Mali in Veliki dolini. Z nadaljnjim korozijskim delovanjem na karbonatno kamnino je preostanek rovov postopoma izgubil strop - brezstropa jama.

Erozijsko delovanje reke Reke je preprečilo nastanek usedlin in zapolnjenje jame - vodotok je ostal aktiven v svoji strugi in izpoblikovala se je danjašnja soteska - brezstropa jama? Možen je tudi kanjonski nastanek, ko je po prvotno fluvialnem reliefu tekla reka, ki se je po erozijskem delovnju na podlago ujela v apnenec in ga postopoma dolbla. Skratka glede na pomembnost Regijskega parka Škocjanske jame in o 'malo napisanega' na temo 'slepe doline' reke Reke reke bi bilo nastanek soteske potrebno detaljno terensko preučiti in poiskati ključe po katerih bi se naredila klasifikacija. Med zniževanjem ponorov in kanjonov pred udornicami na območju Škocjanskih jam je v Vremski dolini nastala 5 km dolga slepa dolina. Če bi začepili vse ponore, bi zadržala čez 400 milijonov m3 vode, kar je največ od slepih dolin na Slovenskem. Doline pa reka Reka, ki ponika na n.v. 317 m, ni izdelala samo s korozijo apnenca, marveč tudi z erozijo fliša. Apneniška podlaga fliša (apnenec) se namreč stopnjasto zvišuje proti zahodu. Od stika fliša z apnencem do ponora v Škocjanske jame je reka Reka v Vremski dolini ponikala že v preteklosti. Hidrologi so že prej izmerili, da 600 m pod vodomerno postajo Cerkvenikov mlin izginja v tla čez 0,5 m3/s. Mlinarji so ponore v apnencu od nekdaj mašili - okoli 12. septembra 1982 je vsa Reka ob pretoku 0,01 m3/s (vir o pretoku: Gams, Kras v Sloveniji) izginila v na novo udrto brezno že kmalu po prehodu na apennec pod Gornjimi Vremami. Skoraj 20 m globoko udornico je Reka zasula in preplavila šele po nalivu 2. oktobra. Glede na to dejstvo je pod dnom Vremske doline in Škocjanskimi jamami splet kanalov, ki lahko sprejmejo vso Reko, ki ima pretok manjši od 0,01 m3/s (10 l/s).

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

#1. Soteska reke Reke [lon: 14°01'02" :: lat: 45°39'30" :: 332 m]
The gorge (blind valley) of Reka River

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #2. Jezerce za zajezitvijo reke Reke [lon: 14°01'09" :: lat: 45°39'29" :: 334 m]
Dam.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #3. Soteska reke Reke [lon: 14°0'45" :: lat: 45°39'31" :: 330 m]. V dolžini 800 m od vhoda v sotesko dobi reka levi pritok Sušico, ki ima svoje povirje izpod Podgrada pri Vremah. Sušica je sicer precej splošno poimenovanje vodotokov, ki radi presahnejo oz. so manj vodnati. Sušica je prav tako kot reka Reka alogeni vodotok in teče pred sotočjem z reko Reko po Paleogenskem apnencu (K,Pg?).
The gorge (blind valley) of Reka River
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #4. Soteska reke Reke [lon: 14°00'42" :: lat: 45°39'32" :: 331 m]
The gorge (blind valley) of Reka River
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #5. Soteska reke Reke [lon: 14°00'38" :: lat: 45°39'30" :: 325 m]
The gorge (blind valley) of Reka River
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #6. Soteska reke Reke [lon: 14°00'41" :: lat: 45°39'3" :: 325 m]. Oženje soteske pod gradom Školj.
The gorge (blind valley) of Reka River.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #7. Soteska reke Reke [lon: 14°01'02" :: lat: 45°39'30" :: 332 m]. Na desnem bregu, pred zoožitvijo soteske pod gradom Školj so vidni tudi značilni spodmoli v katerih je vidna delna zasiganost.
The gorge (blind valley) of Reka River
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #8. Soteska reke Reke. [lon: 14°00'28" :: lat: 45°39'38" :: 340 m]. Najožji del soteske reke Reke je pod gradom Školj na sredni soteske, najširši del na območju Nad Malni.
The gorge (blind valley) of Reka River
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #9. Soteska reke Reke [lon: 14°00'25" :: lat: 45°39'38" :: 395 m]. Grad Školj.
The gorge (blind valley) of Reka River. The Školj Castle.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #10. Nad desnim bregom soteske reke Reke [lon: 14°00'25" :: lat: 45°39'38" :: 398 m]. Območje Školj.
The gorge (blind valley) of Reka River. The Školj Castle.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #11. Nad desnim bregom soteske reke Reke [lon: 14°00'21" :: lat: 45°39'38" :: 398 m]. Soteska reke reke ima videz kanjona, saj je planotasti svet nad levim in desnim bregom struge približno na isti nadmorski višini: desni breg, ki je v krednem apnencu (K23), ima nadmorsko višino okoli 400 m, levi breg, ki sega iz krednega apnenca v Paleogenski apnenec (K,Pg) prav tako okoli 400 m. Kljub padcu reke za samo 16 m, je tako soteska vedno globja in je pri vhodu v Mahorčičevo jamo v katero sega iz naselja Škojan brezno Okroglica, globoka že skoraj 100 m (90 m).
Above the gorge (blind valley) of Reka River.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #12. Nad desnim bregom soteske reke Reke [lon: 14°00'21" :: lat: 45°39'38" :: 360 m].
Above the gorge (blind valley) of Reka River.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #13. Nad desnim bregom soteske reke Reke [lon: 14°00'21" :: lat: 45°39'38" :: 350 m].
Above the gorge (blind valley) of Reka River.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #14. Soteska reke Reke [lon: 14°00'22" :: lat: 45°39'35" :: 325 m]. Pod gradom Školj.
The gorge (blind valley) of Reka River. Below the Školj castle.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #15. Soteska reke Reke [lon: 14°00'21" :: lat: 45°39'35" :: 325 m].
The gorge (blind valley) of Reka River.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #16. Soteska reke Reke [lon: 14°00'19" :: lat: 45°39'35" :: 324 m].
The gorge (blind valley) of Reka River.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #17. Soteska reke Reke [lon: 14°00'18" :: lat: 45°39'39" :: 324 m].
The gorge (blind valley) of Reka River.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #18. Soteska reke Reke [lon: 14°00'12" :: lat: 45°39'43" :: 324 m]. Votlina.
The gorge (blind valley) of Reka River. The pit.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #19. Soteska reke Reke [lon: 14°00'12" :: lat: 45°39'43" :: 325 m]. Potka nad desnim bregom reke.
The gorge (blind valley) of Reka River. The trail above the right bank of the river.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #20. Soteska reke Reke [lon: 14°00'04" :: lat: 45°39'45" :: 323 m]
The gorge (blind valley) of Reka River
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #21. Soteska reke Reke [lon: 14°00'04" :: lat: 45°39'45" :: 323 m]. Ob reki so bili nekdaj postavljeni vodni mlini od katerih so danes ostale samo še ruševine.
The gorge (blind valley) of Reka River. Along the Reka River were water mills but nowadays only ruins remains.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #22. Soteska reke Reke [lon: 14°00'56" :: lat: 45°39'37" :: 323 m]. Tu se soteska najbolj razširi.
The gorge (blind valley) of Reka River. Here is the widest part of the gorge (blind valley).
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #23. Soteska reke Reke [lon: 14°00'47" :: lat: 45°39'35" :: 320 m]. Struga reke v pletnih mesecih.
The gorge (blind valley) of Reka River. Riverbed in the Summer.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #24. Soteska reke Reke [lon: 14°00'44" :: lat: 45°39'53" :: 331 m]. Na dnu reke in ob oblali so prodniki različnih velikosti, ki so oglatih oblik in najbolj verjetno niso samo alogeni ampak so nastali tudi 'insitu', v sami soteski kot podorne skale in posledica denudacije z roba soteske. Opazno je, da so prodniki s tokom reke v sotesko vedno manjši.
The gorge (blind valley) of Reka River
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #25. Soteska reke Reke [lon: 14°00'43" :: lat: 45°39'53" :: 320 m]. Stari, opuščeni mlin v ponornem delu soteske.
The gorge (blind valley) of Reka River. Old and abadoned mill in the sinking part of the gorge (blind valley).
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #26. Soteska reke Reke [lon: 14°00'42" :: lat: 45°39'53" :: 318 m]. Ponor Reke v Mahorčičevo jamo pod Škocjanom
The gorge (blind valley) of Reka River. The sink of the Reka river in cave of Mahočič below the Škocjan settlement.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #27. Soteska reke Reke [lon: 14°00'42" :: lat: 45°39'53" :: 318 m]. Ponor Reke v Mahorčičevo jamo pod Škocjanom

The gorge (blind valley) of Reka River. The sink of the Reka river in cave of Mahočič below the Škocjan settlement.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024