MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA KRUPA GEO-x
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Reka Krupa

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursion

virtualna ekskurzija 360°

Burger.si je Mojaslovenija.si

Kraška reka Krupa je levi pritok reke Lahinje, 3,3 km jugovzhodno od Semiča. Izvira v več izvirih izpod 17 m visoke skalne stene v umetno zajezeno jezerce, ki je nastalo za potrebe nižje ležečega mlina. Nadmorska višina gladine reke je pri izvirih ~153 m, po 2.580 m vodnega toka do 2.130 m zračne razdalje oddaljenega sotočja z reko Lahinjo v bližini cerkve sv. Marije pri Kloštru naredi ~6 m padca. Izvir reke Krupe je zaradi obširnega kraškega zaledja z območja Kočevskega roga in deloma Gorjancev zelo vodnat in ne presahne niti ob največjih sušah. Reka Krupa z okolico je zaradi biotske raznoličnosti zavarovana kot naravni spomenik in je vključena v območje Nature 2000.
Ob levem bregu reke je speljana kraška učna pot, ki povezuje naravne in kulturne vrednote območja. Le 20 min. pešpoti od izvira je naravna in kulturna znamenitost, paleolitska postojanka jama 'Judovska hiša'.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024