MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Virtualne poti

Virtual trails

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
novosti :: news svetovna dediščina :: world heritage reportaže :: journalism special
Blejsko jezero Blejsko jezero

Virtualno veslanje po Blejskem jezeru

Virtual rowing over the Lake Bled

Cerkniško jezero Cerkniško jezero

Raziskovanje ponorov pri Dolenjem Jezeru (suho obdobje)

Exploring sinks of Cerknica Lake (dry period)

Debeli rtič Debeči rtič

Sprehod ob Debelem rtiču

Walk along the coastline of Debeli rtič

Reka Dragonja Dragonja

Raziskovanje reke Dragonje

Exploring Dragonja River

Hrušica - Ad Pirum Hrušica - Ad Pirum

Sprehod po zgodovini: Hrušica - "Ad Pirum "

Histrocal trail: "Ad Pirum"

Levstikova pot: Od Litije do Čateža Od Litije do Čateža

Virtualno popotovanje od Litije do Čateža (22,5 km) predstavlja pot, ki jo je opisal slovenski pripovednik Fran Levstik (1831-1887) v svojem literarnem delu Popotovanje iz Litije do Čateža. Pripovednik opisuje pot v času svetega Martina, ki praznuje 11. novembra.

Virtual rambling from Litija to Čatež (22.5 km) represents the route, which was described in the literary work Rambling from Litija to Čatež by the Slovenian writer of stories Fran Levstik (1831-1887).

Ljubljana Krumperk

Zeleni prstanPot spominov in tovarištva je ~34 km dolga pot okoli Ljubljane. Speljana je po trasi bodeče žice, ki je med 2. svetovno vojno (1942- 1945) obdajala Ljubljano da bi prekinila stik med mestom in zaledjem. Danes je to  urejena peščena sprehajalna in rekreacijska pot, ki vodi okrog Ljubljane.

The Green Ring  - Path of Remembrance and Comradeship is the ~34- kilometre footpath, which runs along the course of the barb wire which surrounded Ljubljana during World War II (from 1942 to 1945), to prevent contacts between the town and its hinterland. Nowadays it is a well-maintained gravel-paved recreational footpath running around the entire Ljubljana.
Lovrenška jezera (Pohorje) Lovrenška jezera

Pot ob Lovrenških jezerih na Pohorju

Trail to Lovrenška jezera - Pohorje.

Planinsko polje Planisko polje

Raziskovanje Planinskega polja

Exploring Planinsko polje

Slapovi Slovenije

(waterfalls of Slovenia)

slapovi

Poti po slovenskih slapovih

Trails to waterfalls of Slovenia

Semič Razpadajoči hotel Bellevue v Ljubljanskem Tivoliju

Pot po obronkih Semiča

Hike around the Semič countryside

Slovenija CityScapes

Pogledi mest

City Views

Slovenska geološka pot Slovenska geološka pot

Slovenska geološka pot

Slovenian geological route

Volčji grad Volčji grad

Sprehod po zgodovini: Volčji grad

Histrocal trail: Volčji grad

Volčji Potok Arboretum

Arboretum Volčji Potok - sprehodi po letnih časih

Arboretum Volčji Potok - walk over the seasons

Vršič - Ruska cesta

Gradnja podzemne garaže

Ruska cesta  preko gorskega prelaza Vršič

Russian Road to Vršič mountain pass

Burger Landmarks

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2021