English SLOVENIJA TRIGLAVSKI NARODNI PARK SLOVENSKA GEOLOŠKA POT GEOGRAFIJA - GEOGRAPHY (ŠKRAPLJIŠČE /LIMESTONE PAVEMENT)

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Škrapljišče nad Lopučniško dolino

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtual excursion

Škrapljišče nad Lopučniško dolino. Kljub gosti vegetaciji, ki porašča območje Lopučniške doline so ponekod vidna nezaraščena škrapljišča. Lep zgled na gosto z zaobljenimi škrapljami posejanega površja je ob gorniški pešpoti med Planino Lopučnico in Dvojnim jezerom. Škraplja je običajno površinski kraški pojav, čeprav se lahko razvije tudi v jamskih prostorih z agresivno prenikajočo vodo in predstavlja prazen prostor, ki nastaja v razpokah na skalnem površju, ko agresivna deževnica raztaplja apnenec in po liniji najmanjšega odpora pretaka po vertikali  v podzemlje. V Lopučniški dolini je opazno delovanje tektonike s pretrto cono ob prelomu kar je omogočilo pojav izrazitih škrapelj. Škraplje so lahko velikosti do nekaj metrov. Dimenzijo škrapelj na opisani lokaciji si lahko predstavite na prostorski fotografiji.

MojaSlovenija.si

Boštjan Burger - Burger Landmarks

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018