Burger Landmarks

English IRSKA    

 

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Burren

City Viewvirtualna ekskurzija

 

Burger.si je Mojaslovenija.si

Burren je apnenčasto območje na severu grofije Clare in vzhodno od grofije Galway na zahodu Irske. Območje je veliko približno 500 kvadratnih kilometrov. Beseda "Burren" izhaja iz irske besede "Boíreann", kar pomeni skalnat kraj.
Kraški procesi so ustvaril geomorfološko značilnost škraplje, ki jih lahko vidimo ob obalni cesti 'Atlantic Way'. Območje Burren je uvrščeno v Unescov svetovni geopark. Narodni park Burren je v jugovzhodnem kotu Burrena in je velik približno 15 kvadratnih kilometrov. Narodni park Burren pokriva majhen del Burrena in je najmanjši od šestih nacionalnih parkov na Irskem, medtem ko je sosednje ozemlje, vključno z Moherskimi klifi, vključeno v Geopark Burren.

Območje je sestavljeno iz debelega zaporedja plasti sedimentnih kamnin, večinoma apnencev, a vključuje tudi peščenjake, blatnike in meljevce. Vse trdne kamnine, izpostavljene na površju, so karbonske starosti, čeprav je v globini baza rdečega peščenjaka devonske starosti, ki nato prekriva kamnine spodnje paleozojske starosti. Nobene od predkarbonskih kamnin na tem območju ne najdemo na površini. Apnenci, ki izvirajo iz visejske stopnje zgodnjega karbona, so nastali kot usedline v tropskem morju pred približno 325 milijoni let. Plasti vsebujejo fosilne korale, krinoide, morske ježke in amonite. Ta sloj apnenca je debel do 800 metrov. Na severu in zahodu leži na polici galwayskega granita, ki je podpiral zgornje plasti in preprečil premike, kot so tisti, ki so ustvarili "zavite" hribe (oblika slaščice polžek) značilne za območje Burren, Knockanes in Mullaghmore. Apnenec se razteza tudi pod zalivom Galway do Aranskih otokov in proti vzhodu do ravnice Gort.

Kasneje v karbonu (pred približno ~318 milijoni let) je apnenec prekril temnejši pesek in blato, ki sta se kasneje spremenila v skrilavec (spodnji "Clare Shales") in peščenjak (zgornji "Millstone Grit"). Te plasti so dosegle debelino do 330 metrov na severu Clare. Te zgornje plasti so milijone let ščitile spodnji apnenec pred erozijo, preden so jih ledeniki večinoma odstranili, razen na jugozahodu, kjer se še vedno raztezajo od Doolina do Slieve Elva, Lisdoonvarna, Kilfenora in do zahodne obale jezera Inchiquin. En "otok" skrilavca je hrib Poulacapple, jugozahodno od Ballyvaughana, kjer se je na vrhu neprepustnih plasti skrilavca oblikovalo visoko barje.

Poledenitev v poznem kvartarnem obdobju, ki se je začela pred približno milijonom let, je omogočila večjo denudacijo (nižanje površja z odstranjevnjem površine). Ledeniki so se nad tem obočjem večkrat razširili in umaknili. Od zadnjih dveh obdobij je bilo prvo izrazitejše, saj je zajelo celoten Burren. Zadnji napredek ledene odeje je bil bolj omejen in je prizadel le vzhodni Burren.

Rezultat je, da je Burren eden najlepših primerov ledeniško-kraške pokrajine na svetu. Učinki zadnjega ledeniškega obdobja (Midlandian) so najbolj očitni, saj je Burren med tem poledenitvijo prekril led. Vpliv prejšnjega zakrasevanja (raztopinske erozije) je izničil zadnji ledenik. Torej vsako površinsko zakrasevanje, ki ga zdaj opazimo, izvira izpred približno 10.000 let, zato je Burrenski kras v geološkem smislu zelo nov.

Raztopinski procesi so razširili in poglobili grike apnenčastega tlaka. Že obstoječe linije šibkosti v kamnini (navpične fuge) prispevajo k nastanku obsežnih razpok, ločenih s klintami (ploščate plošče, podobne tlakom). Zakrasevanje kamnin omogoča nastanek podzemeljske drenaže. Tako so nastali številni jamski sistemi, od katerih je kartiranih več kot 50 kilometrov.

Zaradi omenjenih procesov je v regiji zelo malo stalnih površinskih rek. Reka Caher, ki se izliva v morje pri Fanoreju, je ena najstabilnejših. Nekatere velike doline, ki večinoma potekajo od juga proti severu in so vidne še danes, so pravzaprav ostanki predledeniških rečnih dolin. Reke so izginile s površja, ko so bile odstranjene zgornje plasti kamnine.

Druga značilnost Burrena so sklenjene približno okrogle kotanje - kraška polja, brez površinskih iztokov vode. Teh obstaja približno 100, večinoma v vzhodnem Burrenu.
Najbolj opazne so doline Kilcorney, Poulawilan, Caherconnel in Carran, ki se običajno raztezajo od severovzhoda proti jugozahodu. Največje kraško polje je Carran, dolgo približno tri kilom,etre široko do kilomertra in pol in globoko več kot 60 metrov. To je mesto, kjer so predledeniške reke tega območja najprej erodirale zgornje plasti in začele raztapljati izpostavljeni apnenec. Nekateri manjši so nastali, ko so se kraške jame pod njimi zrušile.

Ledeniki so na območje škraplišča odložili tudi številne granitne in apnenčaste plošče. Prve je predzadnja poledenitev odnesla proti jugu čez zaliv Galway. Granitne kamne je mogoče najti predvsem na severu Burrena. Dokončna ledena prevleka je prišla s severovzhoda in večinoma odložila apnenčaste eratike. Na Slieve Elvi so te danes vidne na nadmorski višini do 300 metrov. Značilno terasiranje hribov se je pojavilo, ko so navpične fuge preperele in so veliki bloki apnenca odpadli in bili dodatno erodirani.

Proti samemu koncu ledene dobe so se ledeniki za nekaj časa končali pri Fanoreju. Takrat sta se samo Slieve Elva in hrib Knockauns dvigala nad okoliškimi ledenimi polji. Doline, ki gledajo na zaliv Galway, so se močno razširile zaradi ledeniškega delovanja, najprej, ko se je led premaknil proti jugu od Connemare in nato, ko je stopljena voda iskala odtok. Ko se je led končno umaknil, je pustil tudi morene v dnu dolin in značilne bobne (večina jih je na vrhu skrilavca in peščenjaka na jugu). Dolina Caher je bila skoraj zadušena z odloženim peskom in kamenjem, ki so se nabrali tudi na zahodnih pobočjih Slieve Elva. Prav ta zaščitna plast sedimenta je lokalno ponovno omogočila površinske tokove. Danes je najvišja točka gorovja na hribu Slieve Elva, katerega skrilavi pokrov se dviga do 345 metrov nad morsko gladino.

Literatura in viri:

Narodni park Burren - Geologija, URL: https://www.burrennationalpark.ie/geology/ (citirano, 18. november 2022) ;
Clements, Paul: Burren Country: Travels Through an Irish Limestone Landscape, Cork: Collins Press, 2011;
Hennessy, R., McNamara, M., & Hoctor, Z., 2010 Kamen, voda in led: Geološko potovanje skozi Burren. Projekt Burren Connect, str. 64. ;
Feehan, J., Korff, A. & O'Connell, J.W., The Book of the Burren, Irish Books and Media, 1991.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024