[Slovenija|Dobrna|Vojnik|Polže|Celje]
Vojnik
Above the Vojnik - nad Vojnikom
[ENGLISH]
Vojnik je naselje in občinsko središče, 4 km severno od Celja. Vojnik je bil kot trg omenjen leta 1306. Velikokrat so ga pestili požari, prav do tal pa je pogorel let 1839. V sredini 19. stoletja je izgradnja južne železnice skozi Celje in sprememba prometnih poti je v kraju povzročila tudi propadanje do tedaj cvetoče obrtne, trgovinske in gostinske dejavnosti. Tradicija danes ponovno oživlja...

[Slovenija|Vojnik|Polže]