[Slovenija|Rogatec|Strmol]
[SLOVENSKO|ENGLISH|DEUTSCH|ITALIANO]
Rogatec leži pod Donačko goro, ob sotočju potokov Sotle in Draganje. Zaradi svoje zemljepisne lege in kot pomembno križišče trgovskih in vojaških poti, se ponaša z bogato in zanimivo preteklostjo. Rogatec je bil znana vojaška naselbina že v rimskih časih, svoj največji razvoj pa je kot obmejno območje in kot posest različnih zemljiških gospodov doživel v srednjem veku.
Rogatec je bil v pisnih virih prvič omenjen leta 1130, leta 1283 pa je pridobil tržne pravice, kar ga uvršča med najstareše trge na Slovenskem. V obdobju pod oblastjo Celjskih grofov je veljal za enega najpomebnejših spodnještajerskih trgov kjer sta bila trgovina in obrt v polnem razmahu. V 15-tem stoletju je bil za obrambo proti turkom obdan z obzidjem. Obzidje je bilo odstranjeno šele konec 19-tega stoletja.
Danes na čase največjega razcveta spominjajo staro trško jedro, ostanki dveh gradov, cerkvi ter drugi umetnostno-zgodovinski spomeniki.

Rogatec is located below the Donačka gora hill at the confluence of the brooks Sotla and Draganja. It has rich and interesting history as the crossways of the trade and military routes. It was known in the Roman times but it was first mentioned in 1130, and by 1283 it had established its own market. In the 15th century it was encompassed by walls as a protections agains Turkish troops. Walls were removed at the end of the 19th century.

[Slovenija|Rogatec|Strmol]