[Slovenija|Rogatec|Strmol|gradovi :: castles]
[ENGLISH]
Dvorec Strmol. V severnozahodnem območju Rogatca je dvorec Strmol. Prvotni grad je bil omenjen leta 1436. Sprva je bil obrambni stolp, iz katerega se je postopoma razvil v graščino. Konec 17. stoletja je graščina izgubila prvotno obrambno vlogo in je skozi časovna obdobja služila različnim namenom. Dvorec ima renesančno zasnovo s pozneje dodanimi elementi baroka. Leta 2003 je bil dvorec obnovljen in bil razglašen za kulturni spomenik. V gradu je rekonstrukcija nekdanje grajske črne kuhinje z odprtim ognjiščem in zidano napo. V gradu so obnovljene dvorane, ki danes služijo družabnim dogodkom.

[Slovenija|Rogatec|Strmol|gradovi :: castles]