(1997-2001)

[Slovenija|Olimje|Podčetrtek|Podsreda|Rogaška Slatina|Rogatec]
[ENGLISH]
Podčetrtek je obmejno in centralno naselje tukajšnjega območja. Značilno podobo mu daje na videz mogočen grad Podčetrtek. Kraj je bil z imenom Lonsperch omenjen že leta 1016, slovensko ime izhaja iz četrtega dneva v tednu, ko je bil na trgu pod gradom sodnijski in tržni dan.
V bližini naselja je razloženo naselje Olimje s samostanom, ki je znano po eni od najstarejših lekarn v Evropi. V neposredni bližini je tudi termalno zdravilišče in vodni park.

[Slovenija|Olimje|Podčetrtek|Podsreda|Rogaška Slatina|Rogatec]