Ljubljana

Arhitekturni muzej - Architectural museum
Cankarjeva spominska soba na Rožniku - Ivan Cankar memorial room
Mestna galerija Ljubljana (slo)
Mestni muzej Ljubljana - City Museum of Ljubljana
Muzej novejše zgodovine
Narodna galerija - National gallery
Ostanki antične Emone na prostem - Open-air remains of The Antic Emona
Plečnikova zbirka
Prirodoslovni muzej Slovenije - Slovenian Museum of Natural History
Slovenski etnografski muzej
Slovenski šolski muzej - Slovenian school museum
Tobačni muzej - Tobacco museum
Železniški muzej - Railway museum
:: NACIONALNI MUZEJI :: :: POKRAJINSKI MUZEJI :: :: POSEBNI MUZEJI :: :: DRUGI MUZEJI :: :: VSI MUZEJI :: :: SLO ::
::national museums:: ::regional museums:: ::special museums:: ::other museums:: ::list of all museums:: ::map::
Images from Slovenia - Logo