MojaSlovenija.si

(1997-2001)

[Slovenija| Kozjansko |Grad Podsreda|[Svete gore]
Panorama dela Kozjanskega
Podsreda je kraj s starim in obnovljenim trškim jedrom. Kraj je upravno središče Kozjanskega regionalnega parka. Kozjanski regionalni park je naslednik Spominskega parka Trebče, ki je bil ustanovljen leta 1981. Park, v obliki v kateri je definiran danes je ustanovljen leta 1999 v sklopu zakona o varstvu naravne dediščine. Park obsega 200 kvadratnih kilometrov subalpskega in z gozdom poraslega območja, ki obsega območje dela Bohorja, Vetrnika in Orlice, vključno z ravninami ob reki Sotli in vinorodnim območjem gričevij okoli Bučke gorce, Virštanja vse do območja Bizeljskega. Namen parka je poleg ohranjanja naravne in nepremične kulturne dediščine tudi ohraniti takoimenovano nepremično dediščino.
Grad Podsreda
The Podsreda Castle
Svete gore

[Slovenija| Kozjansko ]