MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA 1914-1918 Boštjan Burger - Burger Landmarks

Sabotin

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

Burger.si je Mojaslovenija.si

Sabotin je 5 km dolg hribovski greben v smeri JV-SZ ob desnem bregu reke Soče (virtualna ekskurzija). Ob strmem in prepadnem severovzhodnem vznožju Sabotina, nad desnim bregom Soče je speljana železniška proga, ki preko kamnitega mostu z najdaljšim kamnitim lokom na svetu vodi proti Novi Gorici.  Jugovzhodni del, z najvišjim vrhom nadmorske višine  609 m se dviga nad Solkanom. Vrh Sabotina je danes odprta državna meja med R. Italijo in R. Slovenijo. Na vrhu, do katerega iz Goriških Brd vodi ozka asfaltirana cesta je Koča na Sabotinu in muzejska zbirka s tematiko prve svetovne vojne. V številnih kavernah in rovih skopanih v skalovje Sabotina je urejen muzej na prostem.
Območje Sabotina je bilo kmalu od prvih bojev ob Soči 23. maja 1915 in  prve soške bitke 23.6.1915 do konca šeste soške bitke 10.8.1916, ko so Italijani osvojili greben Sabotina in se je avstro-ogrska vojska umaknila na levi breg Soče, prizorišče srditih bojev. Ko so se branilci umaknili so Italijani obstoječe obrambne položaje preuredili v topniške položaje odkoder so obstreljevali položaje avstro-ogrske položaje na Sveti Gori nad levim bregom Soče.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024