MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA 1914-1918 Boštjan Burger - Burger Landmarks

Italijanska kostnica nad Kobaridom

The Italian ossuary at Kobarid

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

Burger.si je Mojaslovenija.si

Italijanska kostnica nad Kobaridom (virtualna ekskurzija) je spomenik pri cerkvi sv. Antona v Kobaridu italijanskim vojakom, padlim v prvi svetovni vojni.

Kostnico, ki sta jo oblikovala arhitekt Giovanni Greppi in kipar Giannino Castiglioni, oba tudi avtorja kostnice v Sredipolju, je bila postavljena ob cerkvi sv. Antona na Gradiču nad Kobaridom leta 1938. Kostnico so postavili v spomin padlim italijanskim vojakom v 1. svet. vojni, ki so padli v okolici Kobarida, Bovca, Tolmina in Rombona.

Kostnica je oblikovana v obliki osmerokotnika, v katerem so v dveh koncentričnih krogih nameščene niše z imeni in priimki ter, vojaškimi čini padlih vojakov, sredi tretjega kroga pa stoji cerkev sv. Antona. Cerkev na tem mestu je bila zgrajena že mnogo prej, saj je bila posvečena že leta 1669. V nišah so pokopani ostanki 7014 italijanskih vojakov. Ob poti iz središča Kobarida na vrh Gradiča so postavljene postaje križevega pota.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024