English SLOVENIJA VOLČJI GRAD

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Debela griža

Burger.si je Mojaslovenija.si

Nižinsko prazgodovinsko gradišče Debela griža pri vasi Volčji Grad je ostanek mogočnega utrjenega obroča iz obdobja bronaste in železne dobe. Varoval je naselbino znotraj njega ali pa nudil zatočišče tedanjim prebivalcem le v primeru napadov. Postavljeno je na komaj zaznavni vzpetini in je zaradi svoje oblike, velikosti ter ohranjenosti posebnost med gradišči. Domačini obzidju rečejo Debela Griža saj »griža« v domačem narečju pomeni kup kamenja, območju kjer gradišče leži pa Ozidje. Kamniti nasip je zložen v enojno in na treh mestih, na obeh vhodih, v dvojno obzidje z zunanjim obsegom približno 850 m ter notranjim obsegom 680 m. Skupno je obzidja 1100 metrov. Glede na naravne danosti ter oblikovanost terena je zid visok od 2 do 7 m, predvideva se, da je bil v času naselitve še višji. Današnje ruševine segajo od 5 do 15 m v širino in po celotni dolžini kažejo ostanke prvotne stopničaste gradnje. Skupna količina vgrajenega kamenja presega 60000 kubičnih metrov. (vir: info tabla, občina Komen, 2004)

Burger Landmarks

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2021