(1997-2001)

[Slovenija|Višnja Gora|Koški slapovi]
Visnja Gora
#7. Grad (ostaline gradu)
Castle (ruins of the castle)

[Slovenija|Višnja Gora|Koški slapovi]