(1997-2001)

[Slovenija|Višnja Gora|Koški slapovi]
Visnja Gora
Visnja Gora
[ENGLISH]
Višnja Gora ( 384 m ) leži na pomolu v dolini Višnjice na robu Dolenjskega podolja, 20 km jugovzhodno od Ljubljane. Trg je dobil zaradi pomembne vloge pri obrambi pred Turki status mesta leta 1478. Tedaj je bila Višnja Gora pomembno centralno naselje, katerega razvoj je do danjašnjih dni upadel. Današnji videz naselja še zmeraj spominja na nekdanje malo srednjeveško mesto, od katerega je deloma ostalo ohranjeno obzidje s stolpom. Nad naseljem so razvaline nekdanjega Starega gradu. Simbol kraja je z zlato verižico vklenjen polž in s krajem je povezana tudi znamenita Jurčičeva povest Kozlovska sodba v Višnji Gori.

Razgled z gradu - Vista from the Castle

[Slovenija|Višnja Gora|Koški slapovi]