(1997-2001)

[Slovenija|Višnja Gora|Koški slapovi]
Visnja Gora
#3. Naselje.
Settlement.

[Slovenija|Višnja Gora|Koški slapovi]