MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA TNP DVOJNO JEZERO SLOVENSKA GEOLOŠKA POT

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Dvojno jezero

Dolina Triglavskih jezer

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursion

virtualna ekskurzija 360°

Dvojno jezero obsega »Peto« in »Šesto« Triglavsko jezero. Jezero se nahaja na nadmorski višini 1680 m, na spodnji, južni strani 5,5 kilometrov dolge  Doline Triglavskih jezer. Jugo-zahodno od Dvojnega jezera preide Dolina Triglavskih jezer v Lopučniško dolino, ki se spušča proti Sedmemu Triglavskemu jezeru – Črnemu jezeru. Vzhodno od Petega jezera je v spodnjem delu z rušjem zaraslo melišče izpod Male Tičarice (2071 m), ki s posameznimi podornimi skalami sega vse do jezerske obale. Na ožini med Petim in Šestim jezerom je na vzhodni strani jezera vidna bočna morena nekdanjega ledenika. Peto in Šesto Triglavsko jezero sta sklenjeni v enotno jezero le ob visokem vodostaju. V drugi polovici poletja se vodostaj spusti in za vodo slabo propusten morenski nasip loči enotno jezero v dve manjši jezeri. Dvojno jezero je ob visokem vodostaju, v smeri sever-jug dolžine 330 m in na najširšem delu v smeri vzhod zahod široko 120 m. Globina jezera je glede na vodostaj približno 7 m.  Jezero je kraško s podzemnim odtokom vode v smeri proti kraškemu izviru Savice (slap Savice). Zanimivo je, da se podzemna hidrološka povezava izogne nižje ležečemu Črnemu jezeru (B. Erhatič)

Osemdeset metrov severno od jezera stoji »Koča pri Triglavskih jezerih«, ki sodi med najstarejše gorske koče na Slovenskem. Mimo jezera vodi iz zgornjega dela Doline Triglavskih jezer Slovenska geološka pot, ki se proti zahodu nadaljuje proti Lopučniški dolini.

literatura: (B. Erhatič, 2010, Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer, Geografija Slovenije 23)

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022