MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA ŠOŠTANJ ZEMLJEVID::MAP

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Šoštanj

Burger.si je Mojaslovenija.si

Šoštanj, občinski center istoimenske občine, leži na zahodnem območju Šaleške doline. Naselje se je v pisnih virih omenjalo kot trg že v 14. stoletju, mestne pravice je Šoštanj dobil leta 1911. Zaloge lignita so omogočile razvoj premogovništva in posledično proizvodnjo električne energije v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ). Termoelektrarna, ki so jo pričeli graditi leta 1947, je največja termoelektrarna v Sloveniji in proizvaja do polovice potrebne električne energije v državi, daje močen vizuelen pečat celotni Šaleški dolini. V zadnjih letih je bilo veliko storjenjega za čistejši zrak, kar so omogočili sodobni filtri. Poleg premoga, uporablja termoelektrarna kot vir od maja 2008 tudi zemeljski plin. > premogovnik Velenje

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022