English SLOVENIJA MUZEJI VELENJE ŠOŠTANJ
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Muzej premogovništva Slovenije

Coal-mining museum

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

Muzej premogovništva v Velenju. Podzemni del muzeja je v nekdanjih opuščenih rovih na Škalah v globini 178 m. Prvotno je bil muzej predstvljen na Velenjskem gradu. Po letu 1998, ko so bili rovi na Škalah opuščeni, se je muzej preselil na sedajšnjo lokacijo v podzemlju opuščenih rudniških rovov. Termoelektrarna Velenje je bila leta 1929, ko je bila zgrajena, največja in najpomembnejša termoelektrarna Dravske banovine. Zgradbo starega jaška (globina 178 m) so dogradili leta 1889, prve tone velenjskega lignita so na površje potegnili že v maju leta 1887.

MojaSlovenija.si

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2020