Slovenščina English Esperanto SLOVENIJA JAME IN KRAS RPŠJ

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Regijski park Škocjanske jame

doli in brezstrope jame

Burger.si je Mojaslovenija.si

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

#1. Dol Lesen. Udornica, katere dno je v preteklosti s sedimenti zasula reka Reka v svojem visokem vodostaju.
Doline Lesen - collapsed doline, which bottom was filled by reka River with the sediments.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #2. Dol Lesen. Lokacija: sgš: 45°40'25" N, vgd: 13°59'09" E, nadmorska višina (dno) 420 m. Dol je 190 m dolg in 90 m širok v smeri SZ. Dno je ravno s sadovnjakom. Na SV robu dola je 50 m dolga in 6 m široka in 2 m visoka terasa antropogenega nastanka. Podobna terasa je tudi v sosednjem dolu V Dolu, vendar na J delu. Lesen je udornica, katere dno je v preteklosti s sedimenti zasula reka Reka v svojem visokem vodostaju.
Doline Lesen - collapsed doline, which bottom was filled by reka River with the sediments.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #3. Na vzhodnem robu udornice V Dolu.
Eastern side of the collapsed doline V Dolu.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #4. Na vzhodnem robu udornice V Dolu.
Eastern side of the collapsed doline V Dolu.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #5. V Dolu. Lokacija: sgš: 45°40'32" N, vgd: 13°58'52" E, nadmorska višina (dno) 440 m. Dol je 130 m dolg in 70 m širok v smeri SZ. Dno je ravno z njivo. Rob dola je izrazit, zlasti na južnem območju, kjer je približno 2,5 m visoka in več kot 100 m dolga terasa.
In the middle od the collapsed doline V Dolu.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #6. Med V Dolu in Bušljevcem vodi kolovoz in na prehodu iz enega dola v drugi so skalni bloki, ki so videti 'insitu' poleg antopogeno zgrajenega kamnitega zidu. Kamniti blok tik na levi strani kolovoza , je deloma obdan s sigo, na dnu bloka je viden sprijet kremenčev pesek ali kalcitna zrna.
Western side of V Dolu.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #7. Lokacija: sgš: 45°40'36" N, vgd: 13°58'44" E, nadmorska višina (dno) 433 m.
Od trojice dolov znotraj na SZ parka ima Bušljevac najbolj izrazit skalni rob, na JZ visok 20 m. Dno okrogle oblike s premerom 80 m je ravno in namenjeno kmetijski rabi. Dol je je ostanek manjše udornice - verjetno je nastanek isti kot nastanek dolov V Dolu in Lesen - dno udornice je pokrito s sedimenti nekdaj narasle reke Reke. Nekdaj tri globoke udornice, h katerim se je s procesom erozije nižal vrh hitreje kot dno, ki je bilo manj topno zaradi sedimentov.
Remains of the collapsed doline Bušljevac.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #8. Lokacija: sgš: 45°40'36" N, vgd: 13°58'38" E, nadmorska višina (dno) 446 m.
Vzhodno od območja Grintavca je v smeri JV 80 m dolg in 8 m širok jarek. Območje okoli jarka je obdano s kamnitim zidom v katerem so poleg apnečastih kamnov tudi kosi sige oz. kapnikov. Rob jarka je izrazit in globok od 1- 2 m. Sklep je, da je jarek ostanek brezstrope jame.
Unroofed cave Easteren from Grintavec area. The 'channel' is 80 long and 8 m wide. The depth is from 1-2 m.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #9. Lokacija: sgš: 45°40'36" N, vgd: 13°58'38" E, nadmorska višina (dno) 446 m.
Vzhodno od območja Grintavca je v smeri JV 80 m dolg in 8 m širok jarek. Območje okoli jarka je obdano s kamnitim zidom v katerem so poleg apnečastih kamnov tudi kosi sige oz. kapnikov. Rob jarka je izrazit in globok od 1- 2 m. Sklep je, da je jarek ostanek brezstrope jame.
Unroofed cave Easteren from Grintavec area. The 'channel' is 80 long and 8 m wide. The depth is from 1-2 m.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #10. Na tem območju je veliko število vrtač, ki so nekoč služile kmetijski rabi. Danes so večinoma zaraščene, v kmetijski rabi so danes le redke
On this area are a lot of dolinas which used to be in agriculture use. Nowadays are mostly covered with the bush and forest.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #11. Vrtača s spodmolom in vhod v jamo. Lokacija: sgš: 45°40'29" N, vgd: 13°58'29" E, nadmorska višina (dno) 443 m.
Vrtača s 10 m visokim spodmolom, ki se na dnu nadaljuje v jamo.
Doline with the entrance into the cave on the bottom.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #12. Kapnik v Lipjih jamah - brezstropa jama. Lokacija: sgš: 45°40'24" N, vgd: 13°58'25" E, nadmorska višina (dno) 450 m. Kapnik v Lipjih jamah, ki je uvrščen v kategorijo 'naravni spomenik' Kapnik je verjetno vrh stalagmita, visok 2,5 m s premerom 1,5 m. Nahaja se v kotanji, ki je antropogenega nastanka. Na dnu je kremenčev pesek, ki je na mestih v skupkih premera 15 cm, ki se pod rokami radi drobijo. Na tem mestu so namreč včasih kopali kremenčev pesek, za potrebe livarstva. Kotanja se proti vzhodu odpira in z malo domišljije se lahko sledi dolgemu vijugastemu kanalu v smeri JV z različnimi globinami vse do več kot kilometer zračne razdalje oddaljeni udornici Lisičina. Ostaline kapnika so močno podvržene eroziji in prerašča ga mah, ki verjetno povečuje biokemično razsapljanje 'naravnega spomenika'.
Stalagmite - unfroofed cave.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography #13. Na tem območju je veliko število vrtač, ki so nekoč služile kmetijski rabi. Danes so večinoma zaraščene, v kmetijski rabi so danes le redke

On this area are a lot of dolinas which used to be in agriculture use. Nowadays are mostly covered with the bush and forest.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2022