Austria
[EU|Austria|Kärnten - Koroška| Otok (Maria Wörth)| Vrbsko jezero ]
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - SURROUND PHOTOGRAPHY
Konj - Pyramidenkogel (Jedrovca)-razgled na Vrbsko jezero in okolico.
Panoramic vista to Vrbsko jezero (Worther See) and the countryside.
Južna obala Vrbskega jezera - pogled na polotok s cerkvami.
South bank of Vrbsko jezero - vista to the peninsula with the churches.
Južna obala Vrbskega jezera - sprehajalna pot.
South bank of Vrbsko jezera - walking path.
Otok - poznogotska župnijska cerkev sv. Primoža in Felicijana in zimska ali rožnovenska cerkev.
Otok - 'The Island'
Zimska ali rožnovenska cerkev.
The winter church.
Zimska ali rožnovenska cerkev. Notranjost.
Interior of the 'Winter' church.
Romanska kostnica (karner) iz leta 1276.
Roman ossuary from 1276.

[EU|Austria|Kärnten - Koroška| Otok (Maria Wörth)| Vrbsko jezero ]