Austria
[EU|Austria|Kärnten - Koroška| Otok (Maria Wörth)| Vrbsko jezero ]
Zimska ali rožnovenska cerkev. Znamenitost cerkve so romanske freske v prezbiteriju iz druge polovice 11. stoletja, ki so med najstarejšimi na tem območju Koroške. Freske so izrazit risarski slog, ki je značilen za zgodnjo stopnjo romanskega slikarstva. V prezbiteriju je gotsko slikano okno v katerem je Marija z Jezusom iz začetka 15. stoletja.
Winter church. The sight of the church are Roman frescoes in presbytery from the end of the 11th century. This frescoes are one of the oldest in this area of Carinthia.
Literatura:
Zadnikar. M., 1979. Med umetnostnimi spomeniki na Slovenskem Koroškem, Mohorjeva družba Celje, str. 177-189
Zerzer . J., 1997. Po Koroških poteh, Mohorjeva založba Celovec, str. 55-57

[EU|Austria|Kärnten - Koroška| Otok (Maria Wörth)| Vrbsko jezero ]