Austria
[EU|Austria|Kärnten - Koroška| Otok (Maria Wörth)| Vrbsko jezero ]
Romanska kostnica. Za prezbiterijem cerkve sv. Primoža in Felicijana stoji romanska kostnica (karner) iz leta 1276. V tej okrogli stavbi so v spodnjem delu nekdaj shranjevali kosti iz prekopanih grobov, v gornjem delu pa je bila kapelica.
Roman ossuary. Behind the presbytery of the Parich church stands the Roman ossuary from 1276. In this rotunda shaped building were kept in the lower part bones from the diged up graves and in the upper part was the chapel.

[EU|Austria|Kärnten - Koroška| Otok (Maria Wörth)| Vrbsko jezero ]