MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA 1914-1918

 

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Tromejnik (SI)

Dreilanderecke (A), Harmashatar (H)

virtualna ekskurzijavirtualna ekskurzija

Burger.si je Mojaslovenija.si

Tromejnik (SI), Dreilanderecke (A), Harmashatar (H): stičišče meja treh držav - tromeja med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko (nadmorska višina: 390 m, severna zemljepisna širina: 46,8691°, vzhodna zemljepisna dolžina:16,1138°). Na ne-razglednem vrhu (virtualna ekskurzija), z gozdom zaraščenega hriba je piramida, ki predstavlja stičišče mej treh držav. Tromejnik je 31. maja 1924 na današnje mesto postavila mednarodna razmejitvena komisija. Na vsaki strani mejnega kamna - piramide je grb ene od mejnih držav, obrnjen v smeri te države.  Na piramidi je letnica določitve državne meje (10. september 1919 in 4. junij 1920). Prekmurje je bilo dokončno vključeno v jugoslovansko državo 4. junija 1920, s Trianonsko mirovno pogodbo. Na slovenski strani so je bil leta 1993 nameščen slovenski grb. Dostop do vrha hriba - Tromejnika je mogoč iz vseh treh mejnih držav.

Trianonska mirovna pogodba je bila sklenjena po koncu I. svetovne vojne med antantnimi silami in njihovimi zaveznicami na eni strani in Madžarsko, kot naslednico Avstro-Ogrske, oz. ogrskega dela nekdanje monarhije, na drugi strani. Madžarska je izgubila več kot dve tretjini ozemlja, ki je bilo pred koncem vojne še ogrsko ter približno dve tretjini prebivalcev Ogrske, od tega približno 3,3 milijona ljudi, ki so se opredelili za Madžare. Z mirovno pogodbo so največ ozemlja po razpadli Avstro-Ogrski pridobile Romunija, Češkoslovaška in Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Trianonska mirovna pogodba je bila podpisana 4. junija 1920 v palači Grand Trianon, v Versaju pri Parizu, v Franciji. Eno od glavnih določil pogodbe je omejilo število madžarskih vojakov na 35.000.

Viri: info table na lokaciji, 8. avgust 2014, Wikipedija 11. avgust 2014

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024